Μετεγγραφές φοιτητών 2018-19 -ΝΕΟ

Μετεγγραφές φοιτητών 2018-19

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής. Στην ανωτέρω προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις:

  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές για μετεγγραφή με μοριοδοτούμενους λόγους,
  • από αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,
  • από ενδιαφερόμενους φοιτητές που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, είτε ως έχοντες κυπριακή καταγωγή για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική εγκύκλιο.

Επισυνάπτονται οι ΥΑ που αφορούν στις αντιστοιχίες των Σχολών/Τμημάτων των Ιδρυμάτων.

Εγκύκλιος Μετεγγραφών ακαδ. έτους 2018-2019

ΦΕΚ 2520 Β-29.06.2018

ΦΕΚ 2784 Β – 12.07.2018


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 2018, ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ) παρακαλούνται να κατατεθούν και

1. αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

2. μια φωτογραφία ταυτότητας

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

4. εκτύπωση από ΚΕΠ του ΑΜΚΑ του Φοιτητή, και

5. Υπεύθυνη Δήλωση για εξουσιοδότηση διαγραφής από το προηγούμενο Τμήμα Εγγραφής

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από σήμερα Δευτέρα 12/11/2018 έως και την Τρίτη 20/11/2018

και ώρες από 10:00-12:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει

1. από τους ίδιους τους φοιτητές ή

2. μέσω courier (Η αίτηση μετεγγραφής και η ΥΔ για διαγραφή να έχουν το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ)

 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των μετεγγραφών γίνεται σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2018-2019_signed .