Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Τμήματος Κοινωνιολογίας
για Ακαδημαϊκό έτος 2020-21

  • Ελένη Φουρναράκη (Φοιτητές από Α-Δ)
  • Αθηνά Σκουλαρίκη (Φοιτητές από Ε-Θ)
  • Βασίλης Ρωμανός (Φοιτητές από Ι-Μ)
  • Χριστίνα Καρακιουλάφη (Φοιτητές από Ν-Ο)
  • Στέλλα Ζαμπαρλούκου (Φοιτητές από Π-Σ)
  • Άγγελος Μουζακίτης (Φοιτητές από Τ-Ω)

 

Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστημίου Κρήτης
για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

http://www.uoc.gr/studies-at-uni/tutor/synigoros.html