ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Η Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως σεμινάρια για τη Βασική χρήση της και τις Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης που διαθέτει. Η συμμετοχή των φοιτητών (1 φορά) είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams, στην οποία πρέπει να έχουν εγγραφεί οι φοιτητές

Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα σύνδεσης με την πλατφόρμα Teams. Αφορά μόνο τους φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Ανεβάσαμε -εκ νέου- οδηγίες σύνδεσης:
α) στην ανακοίνωση της Βιβλιοθήκης που αφορά όλους τους φοιτητές (https://www.lib.uoc.gr/news/announcement-1603278418-555480-24853.tkl) και
β) στο σύνδεσμο “Πρωτοετείς” της σελίδας μας (https://www.lib.uoc.gr/info/absrv/infr/bsem/?styl=)

Παρακαλούμε, ενημερώστε τους φοιτητές σας (όλων των κατηγοριών) προκειμένου να λυθεί το θέμα και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν έγκαιρα.

Οι φοιτητές του Κοινωνιολογίας, που σήμερα δεν μπόρεσαν να συνδεθούν, μπορούν να το κάνουν όποια άλλη μέρα -μέχρι 6/11- τους βολεύει.

Εάν συναντήσουν κάποιο πρόβλημα συνδεσιμότητας μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες στο ακόλουθο http://sociology.soc.uoc.gr/?p=10913.