Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι/ Συνήγορος του Φοιτητή

 

Ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (για τους/τις φοιτητές/τριες όλων των ετών) έχουν οριστεί οι παρακάτω διδάσκοντες/ουσες.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στους ακαδημαϊκούς συμβούλους ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους (δείτε τις παρενθέσεις).

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2020-21

Ελένη Φουρναράκη elfou@uoc.gr (Φοιτητές από Α-Δ)

Αθηνά Σκουλαρίκη skoulariki@uoc.gr  (Φοιτητές από Ε-Θ)

Βασίλης Ρωμανός ROMANOS@UOC.GR   (Φοιτητές από Ι-Μ)

Χριστίνα Καρακιουλάφη karakichr@uoc.gr   (Φοιτητές από Ν-Ο)

Στέλλα Ζαμπαρλούκου ZAMBA@UOC.GR   (Φοιτητές από Π-Σ)

Άγγελος Μουζακίτης amouzakid@uoc.gr   (Φοιτητές από Τ-Ω)

 

 

 


Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστημίου Κρήτης

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

http://www.uoc.gr/studies-at-uni/tutor/synigoros.html