Αυγ 252014
 

Ημερολόγιο πρόγραμμα και Ορκωμοσίες Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-21

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-20

  • Σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη ορκωμοσία στις 22 Ιουλίου 2020. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
15/4/2020 – Παράταση Εαρινού Εξαμήνου 2019-20
Σύμφωνα με απόφαση της Υπ.Αρ. 104/13-4-2020 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών το Εαρινό έξάμηνο παρατείνεται κατά 2 εβδομάδες, δηλαδή μέχρι τις 5/6/2020.

Η παράταση δίδεται για διευκόλυνση των διδασκόντων ώστε να μπορούν ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους μέχρι την κανονική λήξη του εξαμήνου.

  • Ορκωμοσία Μαρτίου 2020 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, 13:30 αίθουσα Δ3
  • Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 στο Δ3.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ GDPR

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-19

  • Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 στο Δ3.
  • Ορκωμοσία Ιουλίου 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, 11:30 αίθουσα Δ3
  • Ορκωμοσία Μαρτίου 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, 11:30 αίθουσα Δ3
  • Ορκωμοσίες 2018- 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ανακοίνωση: ORKOMOSIES TMIMATOS

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-18

  • Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2018 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, 11:30 αίθουσα Δ3
  • Ορκωμοσία Ιουλίου 2018 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, 11:30 αίθουσα Δ3

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-17