Μετεγγραφές 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020, ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ) παρακαλούνται να κατατεθούν επίσης και

1. αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

2. μια φωτογραφία ταυτότητας

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου

4. εκτύπωση από ΚΕΠ του ΑΜΚΑ του Φοιτητή, και

5. Υπεύθυνη Δήλωση για εξουσιοδότηση διαγραφής από το προηγούμενο Τμήμα Εγγραφής

Η αποστολή όλων των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από Δευτέρα 14/12/2020 έως και την Δευτέρα 21/12/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη Γάλλου Ρέθυμνο 74100 Κρήτη Υπόψη κας Γαλάτειας Νταναλάκη Τηλ: 28310-77465) .

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει μέσω courier (Η αίτηση μετεγγραφής και η ΥΔ για διαγραφή να έχουν το γνήσιο της υπογραφής η οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται μέσω ΚΕΠ ή ψηφιακής υπογραφής δημόσιου φορέα)

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών των μετεγγραφών, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με την 2020-21 και θα ενημερωθούν φοιτητές για την οριστικοποίηση της μετεγγραφής τους.