«Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων στην Κοινωνική Έρευνα»

19/03/2019

Ημερίδα για τα Ανοιχτά δεδομένα & την Προστασία των δεδομένων

ΚΕΜΕ-ΠΚ και Προγράμματα DEFORM και INTEGRITY

https://keme.uoc.gr/index.php/el/draseis/45-activities_el/541-social-gdpr-gr