Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Γραφείο Α3.008. Η Γραμματεία εξυπηρετεί φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνιολογίας εκδίδοντας πιστοποιητικά, αναλυτικές βαθμολογίες, αντίγραφα πτυχίου κ.α.

Γραμματέας Τμήματος: α/α Μαρίνα Μουνδριανάκη
regist@social.soc.uoc.gr, moundrim@uoc.gr, Τηλ. 2831-077466

Εξυπηρέτηση Προπτυχιακών Φοιτητών: Γαλάτεια Νταναλάκη
ntanalag@uoc.gr, Τηλ. 2831-077465

Εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Μαρία Ακουμιανάκη 
socpms@social.soc.uoc.gr, maria.akoumianaki@uoc.gr, Τηλ. 2831-077491

Fax: +30 2831 077467

Ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:30-13:30. Η εξυπηρέτηση είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιούν το ακαδημαϊκό τους email αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό μητρώου τους για την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, Κρήτη