ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης μαθήματος / διδασκαλίας που δημιουργήθηκαν από τους αρμοδίους διαχειριστές των Τμημάτων Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνιολογίας μεταπτυχιακό και Οικονομικών Επιστημών διεγράφησαν λόγω τεχνικού σφάλματος καθώς δεν αποτύπωναν σωστά το Τμήμα και τον τίτλο του Μαθήματος.
Ζητούμε συγνώμη για το λάθος και την αναστάτωση που δημιουργήθηκε. Το σφάλμα διορθώθηκε και επιλύθηκε το πρόβλημα.
Επομένως σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21, η αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας, θα είναι από 14/12/2020 έως 11/1/2021.
Σας ευχαριστούμε
Από τη Γραμματεία