Διαδικασία ενημέρωσης & αποδοχής κανονισμού εξ’αποστάσεως εξέτασης

Η Ενημέρωση και αποδοχή του κανονισμού εξ ‘αποστάσεως εξέτασης καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων γίνεται από τους…

Προασπίζοντας το ανθρώπινο δικαίωμα των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία: η ολιστική προσέγγιση της ‘’Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης”

23/11/2020, 14:30-17:30 Διαδικτυακή παρουσίαση για να παρακολουθήσετε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://zoom.us/j/93187048351?pwd=My9jL2k5MXZGZGg2QnErc0JyWTdYZz09