«Από το Grexit στο Brexit: ερευνώντας ζητήματα ανήκειν και ταυτότητας στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία»

10/04/2019

UCRC’s Brown Bag Seminar

Μαρία Ξενιτίδου «Από το Grexit στο Brexit:
ερευνώντας ζητήματα ανήκειν και ταυτότητας στην Ελλάδα και τη
Μ. Βρετανία»

https://keme.uoc.gr/images/BBS_MXenitidou_Announcement1.pdf