26/09/2016 Ανακοίνωση για φοιτητές

Το Εργαστήριο Η/Υ της της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών οργανώνει ένα πρόγραμμα εξοικείωσης με τους Η/Υ των εργαστηρίων της Σχολής και καλεί τους φοιτητές που εθελοντικά θέλουν να ασχοληθούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες:

  • Ενημερώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows
  • Αποκατάσταση προβλημάτων Η/Υ λογισμικού και υλικού
  • Τεχνική Υποστήριξη χρηστών
  • Δημιουργία mirror – image για backup

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον κ. Μαρεντάκη Ιωάννη (jmarentakis@edc.uoc.gr)

Η συμμετοχή προβλέπει μια ημέρα παρουσίας (9:00-14:00) την εβδομάδα – 13 παρουσίες συνολικά για το διάστημα διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας τη Σχολής. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.