Μεταδιδάκτορες

 

1. Θεόδωρος Σπύρου (επιβλέπων Γιάννης Ζαϊμάκης) τίτλος εργασίας του: «Από την εθνοτοπική κοινότητα στα δια-τοπικά και δια-εθνικά δίκτυα: Τόπος, μνήμη και κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές στους ‘‘Τρικαλινούς’’ Εβραίους». Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ» (1ος ΚΥΚΛΟΣ).

2. Κώστας Κανελλόπουλος (επιβλέπουσα Μαρία Κούση) τίτλος εργασίας του:  Διεθνική αλληλεγγύη, κρίσεις και κινηματικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

3. Μαρία Πάσχου (επιβλέπουσα Μαρία Κούση) τίτλος εργασίας της: Νεολαία, ανισότητες, κρίσεις και μορφές πολιτικής συμμετοχής στην Ελλάδα  (επιβλέπουσα Μαρία Κούση)

4. Δημήτριος Παπανικολόπουλος (επιβλέπουσα Χριστίνα Καρακιουλάφη), τίτλος εργασίας του: «Η δυναμική των εργατικών κινητοποιήσεων και οι μετασχηματισμοί του συνδικαλιστικού κινήματος μετά την υπογραφή του 3ου Μνημονίου (2015-2018)».

Κανονισμός Π.Κ. για τη Μεταδιδακτορική έρευνα