Μεταδιδάκτορες

 

1. Θεόδωρος Σπύρος (επιβλέπων Γιάννης Ζαϊμάκης) τίτλος εργασίας του: «Από την εθνοτοπική κοινότητα στα δια-τοπικά και δια-εθνικά δίκτυα: Τόπος, μνήμη και κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές στους ‘‘Τρικαλινούς’’ Εβραίους». Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ» (1ος ΚΥΚΛΟΣ).

2. Κώστας Κανελλόπουλος (επιβλέπουσα Μαρία Κούση) τίτλος εργασίας του:  Διεθνική αλληλεγγύη, κρίσεις και κινηματικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

3. Μαρία Πάσχου (επιβλέπουσα Μαρία Κούση) τίτλος εργασίας της: Νεολαία, ανισότητες, κρίσεις και μορφές πολιτικής συμμετοχής στην Ελλάδα

4. Δημήτριος Παπανικολόπουλος (επιβλέπουσα Χριστίνα Καρακιουλάφη), τίτλος εργασίας του: «Η δυναμική των εργατικών κινητοποιήσεων και οι μετασχηματισμοί του συνδικαλιστικού κινήματος μετά την υπογραφή του 3ου Μνημονίου (2015-2018)».

5. Μαρία Ξενιτίδου, στην υπ΄ αριθμ. 326/25-4-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας εγκρίθηκε η ανάληψη ως επιστημονική υπεύθυνη, με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «From Grexit to Brexit: interrogating notions of belonging and identity in Greece and the UK»

6. Αγγελική Παπαθανασίου, (επιβλέπουσα Αλίκη Λαβράνου), τίτλος εργασίας: «Υποκείμενο και Κεφάλαιο: Θεμελίωση και Κριτική των Μορφών Υποκειμενικότητας σε Μαρξιστικές και Μεταδομιστικές Θεωρήσεις του 20ου αιώνα» (Έγκριση πρότασης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην υπ΄ αριθμ. 331/24-10-2018 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας) .

 

Κανονισμός Π.Κ. για τη Μεταδιδακτορική έρευνα

Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας