Καρακιουλάφη Χριστίνα

 

Go to the English version

Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο « Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων»

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077479
Fax: +302831077467
e-mail:karakichr at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
Αναλυτικό βιογραφικό

Σπουδές

Πτυχίο τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1996)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A. στην «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» στο CNAM (Conservatoire National des Arts et des Metiers) (Παρίσι, Γαλλία) (1997)
Διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Paris 1 (Παρίσι, Γαλλία) (2002).

Σταδιοδρομία

Από το 2003 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα μαθήματα που διδάσκει άπτονται του πεδίου των ερεγασιακών σχέσεων και της κοινωνιολογίας της εργασίας.

Ενδιαφέροντα

Εργασιακές σχέσεις – Κοινωνιολογία της εργασίας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • “Être acteur professionnel en Grèce : un travail de passion ou un emploi comme tous les autres ?, στο Leroux, N. & Loriol, M. (επιμ.), La passion au travail, Eres, Paris. (υπο δημοσίευση)
 • «Les syndicats face aux memoranda”, Chronique Internationale de l’IRES (υπο δημοσίευση)
 • « Les plans d’austérité imposés à la Grèce : impact sur les droits sociaux et syndicaux et réactions syndicales », Politique et Sociétés (υπο δημοσίευση)
 • «Βίωμα της ανεργίας και αντίληψη της εργασίας : Η περίπτωση των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων», στο Σπυριδάκης Μ. (επιμ.), Ανεργία και Εργασιακή Επισφάλεια: Όψεις ενός Εμμένοντος Κινδύνου, Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 2013.
 • Εργασιακές Σχέσεις : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά ζητήματα, Αθήνα : Παπαζήσης, 2012.
 • “Les syndicats grecs dans un contexte de crise économique”, Les Mondes du Travail, no 12, novembre, 2012.
 • «“Όταν η δουλειά σκοτώνει” : το παράδειγμα των αυτοκτονιών στην France Telecom και οι κοινωνιολογικές ερμηνείες των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας», Ουτοπία, 101, Νοέμβριος-Δεκέμβριος, 2012.
 • «“Είναι και τέχνη και επάγγελμα” : Προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας – Το παράδειγμα των ηθοποιών στην Ελλάδα », Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών τεύχος 137-138 Α’-Β’, 2012, σσ.113-140.
 • «Οι εργασιακές σχέσεις στην Ε.Ε. : κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις», στο Σακελλαρόπουλος, Θ. (επιμ.), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Διόνικος, 2011.
 • «Ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας», στο Παπαδάκης, Ν. και Σπυριδάκης Μ. (επιμ.) «Αγορά Εργασίας, Κατάρτιση, Δια βίου Μάθηση και Απασχόληση. Δομές, θεσμοί Αθήνα : Εκδ. Ι. Σιδέρης, σσ. 25-67, 2010.
 • “Les jeunes acteurs professionnels en Grèce. Premières étapes d’une enquête – Réflexions sur la méthodologie appropriée” στο Buscatto, M. (dir.) Ethnographie du travail artistique. Elements de réflexion epistemologique, Cahiers du Laboratoire Georges Friedmann, Numéro 14, pp 23-34, 2005.