Καρακιουλάφη Χριστίνα

 

Go to the English version

 

Χριστίνας-Αικατερίνης Καρακιουλάφη του Χαραλάμπους

Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο « Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων»

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077479
Fax: +302831077467
e-mail:karakichr at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
Αναλυτικό βιογραφικό

Προσωπικά στοιχεία

Ημερομηνία Γέννησης : 21.05.1974

Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη, 2 παιδιά

Επάγγελμα : Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Διεύθυνση Εργασίας : Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 74100.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : Εργασίας : 28310-77479, Κινητό : 6978096514

E-mail: karakichr@uoc.gr, chkarakioulafi@gmail.com

Σπουδές

2002   Διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου (Université Paris 1 – Panthéon- Sorbonne (Παρίσι, Γαλλία).

1997    Μεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A. (Diplôme d’Etudes Approfondies) στην «Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (Développement des Ressources Humaines) στο CNAM (Conservatoire National des Arts et des Métiers) (Παρίσι, Γαλλία).

1996   Πτυχίο τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

  • Γνώση ξένων γλωσσών

Γερμανικά :                  Μητρική γλώσσα

Γαλλικά :                     Άριστη γνώση

Αγγλικά :                     Πολύ καλή γνώση

Ισπανικά :                    Καλή γνώση

Διδακτική εμπειρία/ διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ακαδημαϊκές θέσεις

Από 8/2015    Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων» (ΦΕΚ 757/2015 Γ’).

Από 5/2011    Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων» (ΦΕΚ 335/27-5-2011).

Από 4/2007   Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων» (ΦΕΚ 230/11-4-2007 τ.Γ΄).

2003 – 2006  Διδάσκουσα με βάση ΠΔ 407/1980 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Μαθήματα Προπτυχιακό : Κοινωνιολογικές θεωρήσεις της εργασίας και της απασχόλησης  (ΕΡΓΚ280)- Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων  (ΚΕΣΚ257) – (ΣΚΕΚ201) Παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και εργασιακές σχέσεις (Διατμηματικό) – ΒΙΟΚ275 (Βιομηχανική Κοινωνιολογία-Κοινωνιολογία της Εργασίας Ι) – (ΣΥΝΚ278) Κοιν/γία του Συνδικαλιστικού Κινήματος – (ΒΙΟΚ276) Βιομηχανική Κοιν/γία ΙΙ- Κοιν/γία της Εργασίας ΙΙ –

Σεμινάρια Προπτυχιακό : (ΕΡΓΚ371) Εργασία και διακρίσεις: έμφυλες και άλλες μορφές διάκρισης – (ΕΡΓΚ375) Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία της Εργασίας. Κοινωνιολογικές θεωρήσεις της ανεργίας και της επισφάλειας – (ΕΡΓΚ376) Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία των εργασιακών σχέσεων και του συνδικαλισμού – (ΕΡΓΚ374) Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της εργασίας και της οργάνωσής της –  (ΕΡΓΚ373) Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία της Εργασίας – (ΕΡΓΚ372) Εργασιακές σχέσεις και Συνδικάτα την περίοδο της κρίσης – (ΕΡΓΚ370) Ειδικά Θέματα στην Κοινωνιολογία των Εργασιακών Σχέσεων

ΠΜΣ Κοινωνιολογία : (ΓΕΠ11) Εργασιακές Σχέσεις (2 εξάμηνα) – (Α010Κ) Κοινωνιολογία της Εργασίας (3 εξάμηνα)

εκτός Πανεπιστήμιου Κρήτης

ΕΑΠ

Από το 2005   Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θ.Ε. ΕΠΟ 42, «Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού»).

Από το 2017  Βοηθός Συντονιστή στην Θ.Ε. ΕΠΟ 42, «Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού».

Λοιπές διδακτικές δραστηριότητες

2020  Eισηγήτρια στο Ερευνητικό – Βιωματικό Σεμινάριο «Ηγεσία και Δυναμική της Ομάδας: Ενδυναμωμένοι Ηγέτες και Ενδυναμωμένη Ομάδα Εργασίας στις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», Προ-διδακτορικό Σεμινάριο μετα-μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη Βιωματική Μάθηση, Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης και Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας (ΟΔΙΠΥΚΠ) Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θέμα εισήγησης : “Ψυχολογική βία και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο”.

2017   Τετράωρο μάθημα  με θέμα την ανεργία  στο μεταπτυχιακό μάθημα «Κοινωνικές ανισότητες:  απασχόληση, εργασία, φύλο» (Διδάσκων: Μάνος Σπυριδάκης) στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη» (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

2014-2015   Διδάσκουσα στην Ακαδημία Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Διδασκόμενα μαθήματα : «Ετερότητα και διακρίσεις» και “Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής Νομοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο”.

2013    Διδάσκουσα στην Ακαδημία Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Διδασκόμενο μάθημα : Κοινωνιολογία της Εργασίας .

2010-2011   Διδάσκουσα στην Ακαδημία Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Διδασκόμενο μάθημα : Διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο του εργατικού κινήματος.

2009     Τετράωρο μάθημα  με θέμα την ποιότητα της εργασίας στο μεταπτυχιακό μάθημα «Κοινωνικές ανισότητες: απασχόληση, εργασία, φύλο» (Διδάσκων: Μάνος Σπυριδάκης) στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη» (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

2008   Τετράωρο μάθημα  με θέμα την ψυχολογική/ηθική παρενόχληση στο μεταπτυχιακό μάθημα «Κοινωνικές ανισότητες: απασχόληση, εργασία, φύλο» (Διδάσκων: Μάνος Σπυριδάκης) στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη» (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

2007 – 2008    Διδάσκουσα στο πλαίσιο του προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης (αρχική συνδικαλιστική εκπαίδευση) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Διδασκόμενο μάθημα : Εργασιακές σχέσεις.

2005-2009     Διδάσκουσα στην Ακαδημία Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Διδασκόμενο μάθημα : Κοινωνιολογία της Εργασίας (σε συνεργασία με Σ. Κονιόρδο).

2003     Σειρά διαλέξεων με θέμα τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο Metz (UFR Sciences Humaines et Arts) στο πλαίσιο του Προγράμματος Socrates – Erasmus (mission d’enseignement) κατά το διάστημα 2-10 Ιουνίου 2003.

 

Ερευνητική εμπειρία

2019      Έρευνα για τη συγγραφή μελέτης εμπειρογνωμοσύνης με θέμα «Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ»

2016-2017   Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 “TransSOL: European paths to Transnational Solidarity at times of crisis” [ Εταίρος : Πανεπιστήμιο Κρήτης. Υπεύθυνη Ελληνικής Επιστημονικής Ομάδας : Μαρία Κούση, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης]

2012-2015    Συντονίστρια Έρευνας με θέμα : «Η κρίση ως παράγοντας κοινωνικής μεταβολής και κοινωνικής αποδιοργάνωσης». Φορέας: ΙΝΕ- ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.

2006   Συμμετοχή σε έρευνα με θέμα «Εξαγορές και συγχωνεύσεις. Επιπτώσεις στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις». Φορέας : ΙΝΕ- ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. Επιστημονικός υπεύθυνος Γ. Κουζής (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ & Πάντειο Πανεπιστήμιο).

2005-2006   Συντάκτρια εκθέσεων και κειμένων για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Εργασιακών Σχέσεων (European Industrial Relations Observatory – EIRO). (βλέπε στην ενότητα Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις)

2003-2004   Συμμετοχή σε έρευνα με θέμα : «Προετοιμασία εν όψει της διεύρυνσης σε οικογενειακές μικρο-επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα, Κύπρο και Τουρκία: Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου». Η έρευνα αποτελούσε μέρος ευρύτερου διακρατικού ερευνητικού προγράμματος με θέμα : «Οι δια-μεσογειακές σχέσεις στο παρόν: εκσυγχρονισμός, συγκρούσεις, διαδικασίες ενσωμάτωσης, διαπολιτισμικός διάλογος». Φορείς : European Centre of Excellence Jean Monnet-Luigi Einaudi, University of Rome «La Sapienza» (Γενικός Συντονιστής) – Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ελλάδα). Επιστημονικοί υπεύθυνοι (για την Ελλάδα) : Σ. Κονιόρδος (Πανεπιστήμιο Κρήτης) & Α. Μοσχονάς (Κέντρο Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης & Πανεπιστήμιο Κρήτης).

2002-2004    Συμμετοχή σε έρευνα με θέμα : «Κοινωνικοί  μετασχηματισμοί και μηχανισμοί αναπαραγωγής στον ελληνικό χώρο. Μορφές διαχείρισης των επιδράσεων και των αντιφάσεων τους». Φορείς:  ΕΚΚΕ & ΙΝΕ- ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Ν. Παναγιωτόπουλος (ΕΚΚΕ & Πανεπιστήμιο Κρήτης) & Γ. Κουζής (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ & Πάντειο Πανεπιστήμιο).

2002     Συμβολή στη σύνταξη έκθεσης με θέμα «Οι ελληνικές κοινωνικές και οικονομικές τάσεις». Φορείς: International Research Group for Trends Analysis (CCSC), Observatoire Français de Conjoncture Economique (OFCE) & ΕΚΚΕ. Επιστημονικοί υπεύθυνοι (για την Ελλάδα) : Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη (ΕΚΚΕ).

2000-2002  Συμμετοχή σε διακρατική έρευνα με δύο θεματικούς άξονες: « Συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής πολιτικής καταπολέμησης της ανασφάλειας των νέων στα κράτη-μέλη» και «Η δημόσια διαχείριση της ανομίας στην Ευρώπη». Φορείς:  ΙΝΕ – ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ  & Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών (Ελλάδα), Collège de France & Maison des Sciences de l’Homme (Γαλλία), Zentrum für Europäische Gesellschaftsforschung (Γερμανία), Université Libre de Bruxelles & Facultés Universitaires Saint Louis (Βέλγιο), Erasmus Universiteit Rotterdam (Ολλανδία). Επιστημονικοί υπεύθυνοι: P. Bourdieu (Ειδικός σύμβουλος) – (για την Ελλάδα) : Γ. Κουζής (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ & Πάντειο Πανεπιστήμιο) & Ν. Παναγιωτόπουλος (Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Δημοσιεύσεις

Βιβλία/ΜΕΛΕΤΕΣ/μονογραφίες

2020  Καρακιουλάφη, Χ., Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ. Αθήνα : ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 144 σελ. ISBN. 978-618-5025-74-8.

2014  Καρακιουλάφη, Χ., Σπυριδάκης, Μ., Καραλής, Δ., Γιαννακοπούλου, Ε. και Σώρος, Γ., Ανεργία και εργασιακή επισφάλεια. Διαστάσεις και επιπτώσεις σε καιρό κρίσης. Αθήνα : ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

2012  Εργασιακές Σχέσεις : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά ζητήματα, Αθήνα : Παπαζήσης.

Επιστημονικές επιμέλειες

……Βιβλίων

2017  Καρακιουλάφη, Χ. και Σπυριδάκης, Μ., (επιμ.), Ανεργία, Κοινωνία και κοινωνική αναπαραγωγή, Αθήνα, Gutenberg.

2010 Καρακιουλάφη, Χ. και Σπυριδάκης, Μ., (επιμ.), Εργασία και Κοινωνία, Αθήνα, Διόνικος.

…..ειδικου τευχους

2007     Επιστημονική επιμέλεια ειδικού τεύχους του περιοδικού Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη με θέμα τις Εργασιακές Σχέσεις (Άνοιξη 2007, τόμος 2, τεύχος 1).

Κείμενα πολιτικής

2019     Καρακιουλάφη, Χ., Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ, Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα : ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, Δεκέμβριος 2019, 32 σελ.

2015    Καρακιουλάφη, Χ., Σπυριδάκης, Μ., Καραλής, Δ., Γιαννακοπούλου, Ε. και Σώρος, Γ., Από το new public management στις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο τομέα στην Ευρώπη και την Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 13, Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 .

Άρθρα (σε περιοδικές εκδόσεις)

2018     Karakioulafi, C. & Kanellopoulos, K. “Triggering Solidarity Actions towards Contingent Workers and the Unemployed. The Point of View of Grassroots Trade Unionists and Labour Activists”. PArtecipazione e COnflitto11(1), 121-144.

2017     Karakioulafi, C., “Grèce. Nouveau bras de fer avec les créanciers internationaux : quels enjeux sociaux ?”, Chronique Internationale de l’IRES, n° 159 novembre 2017, pp. 3-18.

              Karakioulafi, C., “Expériences de chômage en temps de crise en Grèce parmi des jeunes et des femmes » (ειδικό τεύχος :Lavoro e crisi: l’Europa del Sud, un laboratorio? Travail et crise : l’Europe du Sud, un laboratoire? ), Sociologia del lavoro, pp. 195-211.

              Καρακιουλάφη, Χ., “Βιώματα και εμπειρίες της ανεργίας στην Ελλάδα σε καιρό κρίσης”, Κοινωνιολογική Επιθεώρηση,4, 13-40.

2016      Karakioulafi, C., “Grèce. Un an après l’arrivée de Syriza au pouvoir, des relations professionnelles encore sous pression”, Chronique Internationale de l’IRES, n° 153, mars 2016, pp. 54-65.

2015     Karakioulafi, C., «Grèce : Un objectif éclipsé par la crise», », Chronique internationale de l’Ires (numéro spécial : Concilier vie familiale et vie professionnelle dans l’OCDE), n° 152 – décembre 2015, pp. 122-137.

Karakioulafi, C., « Les plans d’austérité imposés à la Grèce : impact sur les droits sociaux et syndicaux et réactions syndicales », Revue Interventions économiques, 52 | 2015 (https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.2426)

2014     Karakioulafi, C., « Grèce : Santé et éducation : victimes des politiques d’austérité », Chronique internationale de l’Ires (numéro spécial :La santé au péril de l’austérité), n° 148 – décembre 2014, pp. 83-103.

2013   Karakioulafi, C., «Grèce :Les syndicats dans la ligne de mire de la troïka”, Chronique Internationale de l’IRES, n° 143-144 – numéro spécial – novembre 2013,pp. 121-132.

2012    Karakioulafi, C., “Les syndicats grecs dans un contexte de crise économique”, Les Mondes du Travail, no 12, novembre, pp. pp. 76-87.

Καρακιουλάφη, Χ., «“Όταν η δουλειά σκοτώνει” : το παράδειγμα των αυτοκτονιών στην France Telecom και οι κοινωνιολογικές ερμηνείες των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας», Ουτοπία, 101, Νοέμβριος-Δεκέμβριος.

Καρακιουλάφη, Χ., «“Είναι και τέχνη και επάγγελμα” : Προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας – Το παράδειγμα των ηθοποιών στην Ελλάδα », Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών τεύχος 137-138 Α’-Β’, 2012, σσ.113-140.

2007    Καρακιουλάφη, Χ., «Μεταμορφώσεις της εργασίας και της απασχόλησης  και εξελίξεις στο πεδίο της «κοινωνιολογίας της εργασίας» Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Τεύχος 2 (1), σσ. 43-51.

2006    Καρακιουλάφη, Χ., & Α. Μοσχονάς, «Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα: Mεταξύ “συγκεντρωτισμού” και ‘’αποκέντρωσης», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Τεύχος 1, σσ. 37-48.

2005  Karakioulafi, C., “Les jeunes acteurs professionnels en Grèce. Premières étapes d’une enquête – Réflexions sur la méthodologie appropriée” στο Buscatto, M. (dir.) Ethnographie du travail artistique. Elements de réflexion epistemologique, Cahiers du Laboratoire Georges Friedmann, Numéro 14, pp 23-34.

2004    Καρακιουλάφη, Χ., «Μεθοδολογικά ζητήματα στη διεθνή συγκριτική έρευνα : το παράδειγμα των εργασιακών σχέσεων», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 115 Γ’, σσ. 75-100.

Καρακιουλάφη, Χ., «Εργασιακές σχέσεις : η διαμόρφωση και η εξέλιξη ενός επιστημονικού πεδίου», Το Βήμα  των Κοινωνικών Επιστημών, Τεύχος 41, σσ.25-50.

2003   Καρακιουλάφη, Χ., «Ψυχολογική και ηθική παρενόχληση και βία στους χώρους εργασίας : ορισμοί του προβλήματος, θεσμική αντιμετώπιση του και εμπλοκή των φορέων εκπροσώπησης των εργαζομένων στη “διαχείριση” και αντιμετώπιση του. Το παράδειγμα της Γαλλίας και της Γερμανίας», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 32, Οκτώβριος 2003, σσ. 21-37.

2002    Καρακιουλάφη, Χ., «Η αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη Γερμανία. Οι εκφάνσεις και οι προσπάθειες ελέγχου της», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 27, Ιούλιος 2002, σσ. 65-75.

Καρακιουλάφη, Χ., «Το γλωσσάρι όρων σχετικά με την ανασφάλεια των νέων ως εργαλείο συγκριτικής έρευνας», Τετράδια του ΙΝΕ, Τεύχος 22-23, Αύγουστος 2002, σσ. 81-104.

Καρακιουλάφη, Χ., & Κρητικίδης, Γ. «Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της περιόδου 1988-1998 και η ανασφάλεια των νέων στην Ελλάδα», Τετράδια του ΙΝΕ, Τεύχος 22-23, Αύγουστος 2002, σσ. 38-47.

Καρακιουλάφη, Χ., «Εισαγωγή στην κοινωνιολογία των επιχειρήσεων στη Γαλλία. Η γένεση και η αμφισβήτηση ενός ερευνητικού πεδίου», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Τεύχος 28, Οκτώβριος 2002, σσ. 27-38.

2001    Καρακιουλάφη, Χ., «Η αναθεώρηση του νόμου για τη λειτουργία των Συμβουλίων Εργαζομένων στη Γερμανία », Ενημέρωση ΙΝΕ, Τεύχος 77, Νοέμβριος 2001, σσ. 19-23.

Συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους

[2020]     Καρακιουλάφη, Χ. «Αντί επιλόγου: Ο χώρος του θεάματος ως χώρος εργασίας», στο Ποταμιάνος, Ν. & Δελβερούδη, Λ., Δουλεύοντας στον χώρο του θεάματος, Ρέθυμνο, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης  (υπό δημοσίευση).

                 Kanellopoulos, K., Karakioulafi, C, Alexandropoulou, P. and Soros, G., «Transnational Solidarity Organisations in Contemporary Greek Civil Society: Vibrant, Multifarious and Politicised», in Lahusen, C. Kousis,M. & Zschache, U. (eds.), Transnational solidarity in times of crises: Citizen organisations and collective learning in Europe, Palgrave (υπό δημοσίευση).

                Καρακιουλάφη, Χ. & Ζάγκος, Χ, «Όψεις και διαστάσεις της ανεργίας στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα». Στο  Καρακιουλάφη, Χ. & Παπαδόπουλος, Α.Γ.  (επιμ.) Κοινωνικές Ανισότητες, Κοινωνικοί Διαχωρισμοί και Μορφές Δράσης στον Σύγχρονο Καπιταλισμό. Αθήνα, Gutenberg (υπό δημοσίευση).

Καρακιουλάφη, Χ., Βαθάκου, Ε. & Σταϊνχάουερ, Α., «Θεωρήσεις της κοινωνικής μεταβολής και της ανάπτυξης».  Στο  Καρακιουλάφη, Χ. & Παπαδόπουλος, Α.Γ.  (επιμ.) Κοινωνικές Ανισότητες, Κοινωνικοί Διαχωρισμοί και Μορφές Δράσης στον Σύγχρονο Καπιταλισμό. Αθήνα, Gutenberg (υπό δημοσίευση).

2019       Karakioulafi, C., “Unions and Labour Solidarity: Pending between Inclusiveness and Exclusiveness – The Case of Greek Trade Unions”. In Christodoulou, M. & Spyridakis, M. (eds.), Emotions, Temporalities and Working-Class Identities in the 21st Century, New York : Nova Publishers.

Karakioulafi, C., Unemployment Experiences and Coping Strategies of the Unemployed in Crisis-Ridden Greece”. In : Voskeritsian, H., Kapotas, P. and Niforou, C. (ed.), Greek employment relations in crisis, Oxford, Routledge, pp. 157-183.

Karakioulafi, C., “Vivre la précarité et le chômage en temps de crise en Grèce ». In : Arborio, A.M., Bouffartigue, P.  et Lamanthe, A., (ed.), Crise(s) et mondes du travail. Toulouse, Octares, pp. 99-112.

Καρακιουλάφη, Χ., «Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη της «νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στο Σερντεδάκις Ν., & Τομπάζος Σ., (επιμ.) Όψεις της ελληνικής κρίσης. Συγκρουσιακός κύκλος διαμαρτυρίας και θεσμικές εκβάσεις. Αθήνα: Gutenberg, 2018, σελ. 68-106.

2017   Καρακιουλάφη, Χ. & Σπυριδάκης, Μ., «Εισαγωγή». Στο Καρακιουλάφη, Χ. και Σπυριδάκης, Μ., (επιμ.), Ανεργία, Κοινωνία και κοινωνική αναπαραγωγή, Αθήνα, Gutenberg.

2015   Karakioulafi, C., «Les acteurs professionnels en Grèce : travail de passion ou un emploi comme tous les autres ? », στο Leroux, N. & Loriol, M. (ed.), Le travail passionné. L’engagement artistique, sportif ou politique. Paris : Ed. Eres, pp. 89-115.

2013  Καρακιουλάφη, Χ., «Βίωμα της ανεργίας και αντίληψη της εργασίας : Η περίπτωση των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων», στο Σπυριδάκης Μ. (επιμ.), Ανεργία και Εργασιακή          Επισφάλεια: Όψεις ενός Εμμένοντος Κινδύνου, Αθήνα : Αλεξάνδρεια.

2011  Καρακιουλάφη, Χ. «Οι εργασιακές σχέσεις στην Ε.Ε. : κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις», στο Σακελλαρόπουλος, Θ. (επιμ.), Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Διόνικος.

2010  Καρακιουλάφη, Χ. «Ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας», στο Παπαδάκης, Ν. και Σπυριδάκης Μ. (επιμ.) «Αγορά Εργασίας, Κατάρτιση, Δια βίου Μάθηση και Απασχόληση. Δομές, θεσμοί και πολιτικές», Αθήνα : Εκδ. Ι. Σιδέρης, σσ. 25-67.

Καρακιουλάφη, Χ. «Το πέρασμα από την έννοια της εξειδίκευσης στην έννοια των δεξιοτήτων : ο σχετικός διάλογος στη Γαλλία και τη Γερμανία», στο Καρακιουλάφη, Χ. και Σπυριδάκης, Μ., (επιμ.), Εργασία και Κοινωνία, Αθήνα, Διόνικος.

2008     «Καταναλωτικά Πρότυπα και Συμπεριφορές: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις και Εμπειρικά Δεδομένα- Όψεις της Κοινωνίας της Κατανάλωσης» στο Κονιόρδος Σ. (επιμ.) Ανθολόγιο 2 – Όψεις της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, Πάτρα :  ΕΑΠ, σσ. 185-213.

Καρακιουλάφη, Χ. «Νοικιασμένοι Εργαζόμενοι», σσ. 269-294, «Η παραίτηση ενός τραπεζικού πωλητή», σσ.  295-310, «Η καθημερινότητα ενός «επαγγελματία ηθοποιού», σσ. 535-556, «Αντιφάσεις κληρονομιάς», σσ. 593-628. Στο : N. Παναγιωτόπουλος (επιμ.) Η απομάγευση του κόσμου, Αθήνα: Πολύτροπο/ΕΚΚΕ.

Κουζής, Γ., Σταμάτη, Α., Ματζουράνης, Α., Μπουκουβάλας, Κ., Καρακιουλάφη, Χ., Εξαγορές και συγχωνεύσεις. Επιπτώσεις στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, Μελέτη 30, Αθήνα, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. (ISBN : 978-960-7402-40-0) [https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/files/MELETH_30.pdf]

2006 Καρακιουλάφη, Χ. «Ανεργία, επισφαλείς μορφές απασχόλησης, κοινωνικός αποκλεισμός και μορφές διαχείρισης τους», στο Οικονόμου, Χ. & Φερώνας, Α. (επιμ.) Οι εκτός των τειχών. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στις σύγχρονες κοινωνίες, Αθήνα : Διόνικος, σσ. 267-284.

Καρακιουλάφη, Χ. «Μεταμορφώσεις της εργασίας και της απασχόλησης. Σύγχρονο εργασιακό τοπίο και οι εκφάνσεις της (επανα) εμπορευματοποίησης της εργασιακής σχέσης», στο Κατσικίδης, Σ. (επιμ.) Κοινωνικά φαινόμενα. Αναλυτικές προσεγγίσεις, Αθήνα : Gutenberg, σσ. 155-174.

2005    Καρακιουλάφη, Χ. «Ευελιξία της εργασίας versus ασφάλεια & ποιότητα της εργασίας; – Σε αναζήτηση ασφάλειας και ποιότητας για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης», στο Αργείτης, Γ. (επιμ.) Οικονομικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλάδα. Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, Αθήνα : Τυπωθήτω-Δαρδανός, σσ.181-212.

Koniordos, S. & Karakioulafi, C., «Preparedness Towards Enlargement in Microenterprises in Greece: The role of social capital», στο Melchionni, M.-G. (επιμέλεια), Le relazioni transmediterranee nel tempo presente: dialogo interculturale, integrazione, modernizzazione, conflitti, Soveria Mannelli : Rubbettino, σσ. 331-348.

Καρακιουλάφη, Χ. «Ψυχολογική βία και παρενόχληση στους χώρους εργασίας», Επετηρίδα «Εργασία 2004», Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σσ. 81-102.

2003   Καρακιουλάφη, Χ. «Εισαγωγικές παρατηρήσεις και αποσαφηνίσεις», στο Γλωσσάριο όρων σχετικά με την εργασιακή ανασφάλεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την παραβατικότητα των νέων στην Ευρώπη (Μετάφραση- Επιμέλεια – Εισαγωγή: Χ. Καρακιουλάφη), Αθήνα : ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, 2003, Τόμος Ι, σσ. 15-25. [*Επιπλέον : συγγραφή όλων των ελληνικών παρεμβάσεων στο εν λόγω Γλωσσάριο (συγγραφή κειμένων για όρους που είχαν προταθεί από την πλευρά της ελληνικής ερευνητικής ομάδας και σχολιασμός όρων που είχαν προταθεί από τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες).]

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

2008   Καρακιουλάφη, Χ. «Η ελληνική αγορά εργασίας : μεγάλα ζητήματα και προκλήσεις», στο Γιαννίτσης, Τ. (επιμ.) Σε αναζήτηση του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης, Αθήνα : Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών/ Εκδ. Παπαζήση, σσ. 301-329.

2007    Καρακιουλάφη, Χ. «Βία και παρενόχληση στους χώρους εργασίας», στο Παπαγεωργίου, Γ. (επιμ.) ‘Εμφυλοι μετασχηματισμοί, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σσ.235-248.

Καρακιουλάφη, Χ. Μοσχονάς, Α., «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα : συλλογική διαπραγμάτευση, διαβούλευση, συμμετοχή & κοινωνικός διάλογος», στο Εργασία και Πολιτική: Συνδικαλισμός και Οργάνωση Συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004), Αθήνα : Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σσ. 383-398.

2003   Καρακιουλάφη, Χ., «Παγκοσμιοποίηση και Εργασιακές Σχέσεις: “Μύθοι” και Πραγματικότητα – Η “societal analysis” («κοινωνιακή ανάλυση») ως εργαλείο διεθνικής συγκριτικής έρευνας στις εργασιακές σχέσεις» στο CDROM 2 με τα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Κοινωνιολογίας Η Κοινωνιολογία : Μάθημα Ελευθερίας (ISBN : 960-92263-0-2).

Εκπαιδευτικό/Διδακτικό υλικό

2014     Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού με θέμα Ετερότητα και Διακρίσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 ΚΑΙ 8». Φορέας : ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού με θέμα Στοιχεία Σύγχρονης Εργατικής Νομοθεσίας & Εργασιακές Σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 ΚΑΙ 8». Φορέας : ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

2008  «Εργασιακές σχέσεις» (Συγγραφή : Χ.Καρακιουλάφη, Επιμέλεια: Γ. Κουζής), Εκπαιδευτικό υλικό συνδικαλιστικής εκπαίδευσης για το πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, 80 σελ.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ (μη δημοσιευμενες) ΜΕΛΕΤΕΣ

2016    Kanellopoulos, K., Karakioulafi, C., Alexandropoulou, P., Soros, G., « Chapter 7 Greece”, στο Integrated Report on Reflective Forms of Transnational Solidarity Deliverable 2.1, TransSOL: European paths to transnational solidarity at times of crisis: Conditions, forms, role models and policy responses. [https://transsol.eu/files/2016/12/Integrated-Report-on-Reflective-Forms-of-Transnational-Solidarity.pdf]

2002   Baillergeau E., Boehmler D., Faguer J., Karakioulafis C., Lagneau  P., Lanotte G., Rahmstorf O., Rimbert P., Schaut C., Serre D., Smeets S. et alli, Glossaire sur la précarité des jeunes et la délinquance, Programme TSER, DGXII, mai 2002.

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό υλικό

2008   Παραγωγή δύο εκπαιδευτικών ταινιών στα αντικείμενα «Θέματα Κοινωνιολογίας της Εργασίας» (Διάρκεια 36:00) και «Θέματα Κοινωνικών    Διακρίσεων» (Διάρκεια 36:00) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δια βίου  Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργασία και  Εκπαίδευση» (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

Μεταφράσεις/ επιμέλειες

2004     (μετάφραση: Χ. Καρακιουλάφη) «Κάλεσμα για την οργάνωση μιας Γενικής Συνέλευσης για την εκπαίδευση και την έρευνα», στο Παναγιωτόπουλος, Ν. (επιμ..) Για την εκπαίδευση του μέλλοντος: Οι προτάσεις του Πιερ Μπουρντιέ, Αθήνα : Νήσος, σσ. 79-86.

2003    Γλωσσάριο όρων σχετικά με την εργασιακή ανασφάλεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την παραβατικότητα των νέων στην Ευρώπη (Μετάφραση- Επιμέλεια – Εισαγωγή: Χ. Καρακιουλάφη), Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, Τόμος Ι & ΙΙ.

Bouvier, P. (μετάφραση: Ε.Τσανίρα, Χ. Καρακιουλάφη), «Κοινωνιο-ανθρωπολογική προσέγγιση των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης», στο Παναγιωτοπούλου, Ρ., Κονιόρδος, Σ. & Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., Παγκοσμιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία, Αθήνα : ΕΚΚΕ, σσ.89-104.

Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις (στο European Industrial Relations Observatory – EIRO)

2007  Social partners and social security systems : the case of Greece”, EIRO Comparative study.

“Gender and career development : the case of Greece”, EIRO Comparative study.

Contribution to EIRO thematic feature on Youth and work – case of Greece

2006   «Social partners disagree at National Employment Council», EIRO In Brief, February.

« Nationwide strikes held in private and public sectors», EIRO In Brief, February.

“European Court of Justice vindicates claims of fixed-term workers”, EIRO Article, November.

«Positive reaction to new law on equal treatment for men and women», EIRO Article, November.

Flexible forms of employment and competitiveness, EIRO Article, November.

“Measure adopted in support redundant textiles workers”, EIRO Article, October.

“Protocol aims to promote gender equality at work”, EIRO Article, October.

“New code for civil servants approved”, EIRO Article, August.

“Bank article criticises lack of flexibility in the labour market”, EIRO Feature, August.

«New collective agreement at Hellenic Railways”, EIRO Article, August.

“Talks on social insurance reform to begin”, EIRO Article, April.

«General strike in public and private sectors», EIRO Article, April.

«Coca-Cola Decision on Restructuring/Redundancies Sparks Opposition», EIRO In Brief, February.

«Banking Sector Strife over Industry-wide Agreement», EIRO In Brief, February.

«Employers propose minimum wage exemptions», EIRO Feature, February.

«Thematic Feature on collective dispute resolutions in an enlarged European Union –The case of Greece, EIRO Thematic Feature», 2006.

Thematic Feature on Temporary agency work in an enlarged European Union –The case of Greece, EIRO Thematic Feature», 2006.

“Relocation of production and industrial relations: the case of Greece”, EIRO Comparative study, 2006.

“Industrial relations in the print media sector : the case of Greece”, EIRO Comparative study, 2006.

“Employment relations in SMEs : the case of Greece”, EIRO Comparative study, 2006.

2005     “Thematic Feature on industrial relations in the rail sector – case of Greece”, EIRO Thematic Feature, 2005.

« Industrial relations in agriculture : the case of Greece », EIRO Comparative study, 2005.

« Industrial relations in the airline sector – the case of Greece », EIRO Comparative study, 2005.

« Minimum wages in Europe : the case of Greece», EIRO Comparative study, 2005.

«Job losses at Klonatex textiles group», EIRO Feature, May 2005.

GSEE’s Demands for the New National General Collective Labor Agreement”, EIRO In Brief, December.

Strikes in the Public and Private Sectors”, EIRO In Brief, December.

Data from the Information Center for Workers and the Unemployed (KEPEA) on unemployed visitors to the Center”, EIRO In Brief, December.

Accidents at Work in Greece in the 2000-2005 Period”, EIRO In Brief, November.

OKE examines European Company Statute”, EIRO Feature, October.

Media workers take strike action”, EIRO Feature, October.

INE-GSEE/ADEDY report calls for new development model”, EIRO Feature, October.

Preveza Mills Closes Down, EIRO In Brief, October.

SEV Adopts Charter of Rights and Obligations”,EIRO In Brief, October.

Triumph subsidiary to close”, EIRO In Brief, August.

Survey on workplace health and safety”, EIRO Feature, July.

General strike held to mark belated May Day”, EIRO In Brief, June.

Strikes held in maritime industry, EIRO Feature, June.

Report on the Competitiveness of the Greek Economy Sparks Opposition , EIRO In Brief, June.

2001    « Working time developments and the quality of work: The case of Greece», EIRO Comparative study, 2001.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες/ διαλέξεις

2020   Καρακιουλάφη, Χ., «Αβέβαιο μέλλον και αμφίβολες έξοδοι από την ανεργία – Οι «χρονικοί ορίζοντες» της ανεργίας σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης», 7ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ, διαδικτυακή διοργάνωση, 23-25 Σεπτεμβρίου.

2019     Πετούση, Β., Καρακιουλάφη, Χ., «Έμφυλες διαστάσεις της παρενόχλησης στην εργασία» , στο πλαίσιο εσπερίδας  με θέμα «Παρενόχληση Στο Χώρο Εργασίας», Περιφέρεια Κρήτης, Ηράκλειο, 14 Οκτωβρίου 2019.

2018   Καρακιουλάφη, Χ.,  Κανελλόπουλος, Κ., «Οργανώνοντας δράσεις αλληλεγγύης προς όφελος των επισφαλών εργαζομένων και των ανέργων: Οι απόψεις συνδικαλιστών και ακτιβιστών προερχόμενων από σωματεία βάσης», 6ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 29-31/3/2018

Kanellopoulos, K., Karakioulafi, C., Alexadropoulou, P., Soros, G. “Informal, transnational solidarity organization in crises-ridden Greece : Stronger, divided and politicized”, 2nd International Conference in Contemporary Social Sciences, Public Policy at the Crossroads: Social Sciences Leading the Way?,  Rethymno, 15 – 16 June 2018.

Kanellopoulos,K., Karakioulafi, C., Petelczyc,J., Montgomery T. & Baglioni, S., “Patterns of solidarity in precarious times: The role of trade unions and labour organisations in the UK, Greece and Poland”. The TransSOL Project’s Final Conference: A Presentation and Discussion of Three Years of Research Findings 16-17 May 2018 Brussels, Belgiu

Καρακιουλάφη, Χ., «Η εργασία ως πηγή οδύνης σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας και εργασιακής επισφάλειας», στο πλαίσιο εσπερίδας με θέμα ‘’Εργαζόμενοι και εξαρτήσεις’’, ΕΚΗ-ΚΕΘΕΑ, Ηράκλειο, 25 Ιουνίου 2018.   

2017   Karakioulafi, C., «Unemployment and precarious employment experiences in Greece in times of crisis”,  ESA,13th Conference 2017 Athens, ‘(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities’,  29 August -1 September 2017.

2016  Karakioulafi, C., « Vécues du chômage et de la précarité en temps de crise en Grèce”, JIST 2016, Athènes, 11-13 mai 2016.

Karakioulafi, C., «Grèce : Un objectif éclipsé par la crise», Entretiens de l’IRES, Concilier vie familiale et vie professionnelle dans l’OCDE, Vendredi 12 février 2016  Paris.

2015  Karakioulafi, C., « Grèce : Santé et éducation : victimes des politiques d’austérité », Entretiens de l’IRES, Education, santé : services publics dans la tourmente – Jeudi 12 février 2015, Paris

Καρακιουλάφη, Χ., «Νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε.. και αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον δημόσιο τομέα – ο κοινωνικός διάλογος στη δίνη της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ε.Ε.», 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ “Η ελληνική κοινωνία στο σταυροδρόμι της κρίσης − έξι χρόνια μετά”, Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2015.

Καρακιουλάφη, Χ., «Ανεργία και εργασιακή επισφάλεια: διαστάσεις και επιπτώσεις σε καιρό κρίσης», 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ “Η ελληνική κοινωνία στο σταυροδρόμι της κρίσης − έξι χρόνια μετά”, Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2015.

2014   Karakioulafi, C., «UNEMPLOYMENT AND WORK PRECARIOUSNESS IN                                                 TIMES OF        CRISIS, Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Καταστροφές,                                 Συγκρούσεις, και             Κοινωνικές Κρίσεις: Αιτίες, Επιπτώσεις και Αποκρίσεις»,                                18-19 Σεπτεμβρίου 2014, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας,                                         Ρέθυμνο, Κρήτης.

2013   Καρακιουλάφη, Χ., «Ανεργία και εργασιακή επισφάλεια : Διαστάσεις και επιπτώσεις σε καιρό κρίσης». Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο : Κοινωνικές Ταυτότητες και Κοινωνική Συνοχή: Προκλήσεις και Προοπτικές, EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΚΕ, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο,  Αθήνα, 12-14 Δεκεμβρίου 2013.

Kousis, M. & Karakioulafi, C.,  “Labour Unions confronting Unprecedented Austerity in Greece, 2010-2013”, paper for panel P301, Southern European Labour Contention: New and Old Repertoires, Social Alliances, and Party Relations, ECPR General Conference, Bordeaux, Sept. 4-8, 2013

Karakioulafi, C.,  «Les plans d’austérité imposés à la Grèce : impact sur les droits sociaux et syndicaux et réactions syndicales». Εισήγηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Les régimes politiques et leurs transformations au XXIème siècle » (Πανελ : L’urgence de l’austérité : quels effets sur les règles démocratiques en Amérique du Nord et en Europe ?), Λουξεμβούργο, 24-26 Απριλίου.

Καρακιουλάφη, Χ., «Κρίση, εργασία και ανεργία». Ομιλία στο πλαίσιο κύκλου διαλέξεων με θέμα “Η κρίση και οι Κοινωνιολογίες της” που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία. Αθήνα, 23 Απριλίου.

2012  Προσκεκλημένη ομιλήτρια  στο πλαίσιο παρουσίασης του ειδικού τεύχους του περιοδικού Mondes du Travail. Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2012.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια  στο πλαίσιο παρουσίασης του ειδικού τεύχους του περιοδικού Mondes du Travail. Στρασβούργο, 21 Νοεμβρίου 2012.

Karakioulafi, C.,  “Les syndicats grecs : en quête de « survie » et à la recherche de revitalisation dans un contexte de crise économique”, Ανακοίνωση στο 12ο Συνέδριο της AISLF στο Rabat (Μαρόκο), 2-6 Ιουλίου  2012.

2011     Καρακιουλάφη, Χ., «Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στους χώρους εργασίας: ερμηνεία από την σκοπιά της κοινωνιολογίας της εργασίας. Το παράδειγμα των αυτοκτονιών στην France Télécom». 7ο Ιστορικό Συνέδριο: Η ιστορία της εργασίας. Νέες προσεγγίσεις σε ένα διαρκές ζήτημα, Αθήνα 20-21 Μαΐου 2011

Karakioulafi, C.,  «Acteurs professionnels en Grèce : entre passion et travail – Le rôle de l’aspect sociétal». Εισήγηση στην ημερίδα : La passion au travail, le travail passionné : analyse et enjeux, Journée d’étude IDHE-Paris 1 à l’ISST le 24/06/2011.

2010    Καρακιουλάφη, Χ., «Ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας». Ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΠΜΣ «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» στις 28 Μαΐου 2010 στη Μυτιλήνη.

Καρακιουλάφη, Χ., «Στρατηγικές συνδικαλιστικής ανανέωσης και αξιολόγηση της πορείας του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος». Ανακοίνωση στο συνέδριο στη μνήμη του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου με θέμα «Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Κοινωνικές, Πολιτικές, Οικονομικές και Πολιτισμικές διεργασίες» που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2010 στο Ρέθυμνο.

2009   Καρακιουλάφη, Χ., «Ρόλος και συμβολή της κοινωνιολογίας της εργασίας στις μέρες μας – Καρακιουλάφη, Χ., Μεταμορφώσεις της εργασίας και της απασχόλησης και εξελίξεις στο πεδίο της κοινωνιολογίας της εργασίας». Ανακοίνωση στο Α’ Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 16-17 Ιανουαρίου 2009.

Καρακιουλάφη, Χ., «Προσλήψεις και νοηματοδοτήσεις της ανεργίας : το παράδειγμα των ηθοποιών». Ανακοίνωση στο συνέδριο «Κοινωνικές ανισότητες στην Σύγχρονη Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 27-28 Νοεμβρίου 2009.

2007 Καρακιουλάφη, Χ., «Η ελληνική αγορά εργασίας : μεγάλα ζητήματα και προκλήσεις». Ανακοίνωση στο πλαίσιο συνεδρίου με θέμα το «Ελληνικό Μοντέλο Ανάπτυξης» που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών στην Αθήνα στις 17 – 18 Οκτωβρίου 2007.

2005    Καρακιουλάφη, Χ., «Παρενόχληση στον εργασιακό χώρο». Ανακοίνωση στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου με θέμα :  «Έμφυλοι Μετασχηματισμοί», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνιολογίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικών και Φιλοσοφικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, στις 12-15 Μαΐου 2005.

Καρακιουλάφη, Χ. & Α. Μοσχονάs, «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα: Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων, συλλογική διαπραγμάτευση & κοινωνικός διάλογος». Ανακοίνωση στο πλαίσιο συνεδρίου με θέμα :  «Εργασία και Πολιτική: Συνδικαλισμός και Οργάνωση Συμφερόντων στην Ελλάδα (1974-2004)», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα στην Αθήνα στις 18-21 Μαΐου 2005.

2004    Karakioulafi, C.,   «Between ‘centralization’ and decentralization: The role of social partners in the establishment of (working time) flexibility policies – The example of regulations concerning the adjustment of working time at company-level in Greece»). International Symposium on Working Time, Conservatoire National des Arts et des Métiers (CNAM) (Παρίσι) στις 26-28 Φεβρουαρίου 2004.

Karakioulafi, C.,   «The Greek system of industrial relations: the ‘difficult’ process of modernization”. IIRA 7th European Congress : “The future of work in Europe : market and economic and social cohesion, Estoril, 6-10 Σεπτεμβρίου 2004.   

2003   Karakioulafi, C.,  «Le système grec de relations professionnelles : Le difficile processus de modernisation »,  «Relations de travail et organisations», Πανεπιστήμιο του Metz (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Trois-Rivières (Καναδάς), Πανεπιστημιακό Κέντρο του Λουξεμβούργου & AISLF, 4 -6 Ιουνίου 2003, Metz.

 «Flexible work : The case of Greece». 13Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Εργασιακών Σχέσεων (IIRA) (Study Group 10 : Flexible work patterns), , Βερολίνο, 8-12 Σεπτεμβρίου 2003

2002   «Παγκοσμιοποίηση και Εργασιακές Σχέσεις: “Μύθοι” και Πραγματικότητα – Η “Societal Analysis” («κοινωνιακή ανάλυση») ως εργαλείο διεθνικής συγκριτικής έρευνας στις εργασιακές σχέσεις». 2o Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας «Η Κοινωνιολογία : Μάθημα ελευθερίας», 8-10 Νοεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη

 

Επίβλεψη/συνεπίβλεψη ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Kύρια επιβλέπουσα τριών (3) διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα             Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Mέλος της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης σε τρεις (3) διδακτορικές διατριβές (2 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και 1 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

Kύρια επιβλέπουσα δεκαοκτώ (18) μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (ΜΔΕ), εκ των οποίων οι δώδεκα (12) έχουν ολοκληρωθεί και οι έξι (6) είναι σε διαδικασία συγγραφής.

Μέλος της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης σε 11 ΜΔΕ, οκτώ (8) εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι υπόλοιπες τρεις (3) βρίσκονται σε διαδικασία συγγραφής.

Kύρια επιβλέπουσα έξι (6) πτυχιακών εργασιών.

Διοικητικό έργο στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος : από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 μέχρι σήμερα

Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων : 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2018-19 (βαθμολογήτρια) , 2019-2020 (βαθμολογήτρια)

Επιτροπή πρακτικής άσκησης : 2018-19, 2019-20

Ομάδα αξιολόγησης εργασιών πρακτικής άσκησης : 2014-15, 2015-16

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών : 2017-18, 2018-19.

Επιτροπή παρακολούθησης σταδιοδρομίας αποφοίτων : 2017-18, 2018-19.

Επιτροπή Βιβλιοθήκης : 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20.

Επιτροπή Ασφάλειας & Υγείας: 2014-15, 2016-17

Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες 

Γραμματέας της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) (2018-2020) (2020-….)

Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) (2016-2020) (2020.-…)

Μέλος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 6ου και 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ)

Μέλος τοπικής οργανωτικής επιτροπής 13ου Συνεδρίου της ESA (‘(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities‘), Αθήνα 2017 Athens.

Μέλος επιστημονικής επιτροπής 5ου Διεθνούς συνεδρίου Προφορικής Ιστορίας

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Κοινωνιολογικής Επιθεώρησης

Μέλος Εργαστήριου Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του ετήσιου συνεδρίου του Τμήματος Κοινωνιολογίας ”Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες” από το 2015.