Φουρναράκη Ελένη

 

Go to the English version

Θέση
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077483
Fax: +302831077467
e-mail:elfou at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
Αναλυτικό βιογραφικό

Σπουδές

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορικό – Αρχαιολογικό, ΕΚΠΑ (1981)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.E.A.) στην Ιστορία, Πανεπιστήμιο Paris 7, του Παρισιού Paris 7 (1984)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Nouveau Doctorat) στην Ιστορία, Πανεπιστήμιο του Παρισιού Paris 7, Παρίσι (1992)

Σταδιοδρομία

 • 1995-1999: Συμβασιούχος (με βάση το Π.Δ. 407/1980) για τη διδασκαλία στην Κοινωνική Ιστορία, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 1999-2013: Επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη «Νεότερη Κοινωνική Ιστορία»
 • 2013 κ.ε.: Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη «Νεότερη Κοινωνική Ιστορία»
 • Από το 2009 κ.εξ.: Μέλος της Ομάδας Συντακτών του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού (με ανώνυμους κριτές) Aspasia – The International Yearbook of Central, Eastern and South Eastern European Women’s and Gender History, εκδ. Berghahn Books (Νέα Υόρκη και Οξφόρδη). (http://journals.berghahnbooks.com/asp/index.php?pg=editorial)
 • Από 22/5/2013: Διευθύντρια επί διετή θητεία του ΠΜΣ «Κοινωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ιστορία των γυναικών και του φύλου
 • Κοινωνική ιστορία της εκπαίδευσης – εκπαίδευση και έμφυλη διαφορά
 • Ιστορία της γυναικείας συλλογικής δράσης, της έμφυλης συγκρότησης του αστικού δημόσιου χώρου και της ιδιότητας του πολίτη
 • Κοινωνική ιστορία της φυσικής αγωγής, του αθλητισμού και της σωματικής κουλτούρας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • “Three Decades of Women’s History in Greece: An Account”, Aspasia – The International Yearbook of Central, Eastern and South Eastern European Women’s and Gender History, v. 7 (2013), σ.162-173 (από κοινού με τον Y. Yannitsiotis)
 • Sport, Bodily Culture and Classical Antiquity in Modern Greece, Routledge: Λονδίνο – Νέα Υόρκη 2011 (συν-επιμέλεια με τον Zinon Papakonstantinou)
 • “Bodies that Differ: Mid- and Upper-Class Women and the Quest for ‘Greekness’ in Female Bodily Culture (1896-1940)”, στο: E. Fournaraki – Z. Papakonstantinou (επιμ.), Sport, Bodily Culture and Classical Antiquity in Modern Greece, Routledge: Λονδίνο – Νέα Υόρκη 2011, σ. 49-85.
 • «Genre et éducation physique en Grèce du XIXe siècle : aspects idéologiques d’un nouveau champ pédagogique (1850-1900)», Etudes Balkaniques – Cahiers Pierre Belon 11 (2004), pp. 93-124.
 • «Ο ολυμπισμός των κυριών: Οι διεθνείς ολυμπιακές διοργανώσεις στην Ελλάδα (1896, 1906) και η Εφημερίς των Κυριών», στο: Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.), Αθήνα, πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων (1896-1914), Αθήνα, Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, 2003, σ. 337-380 [ο τόμος έχει εκδοθεί και στα αγγλικά]
 • «”Eπί τίνι λόγω αποστερείν αυτήν ψήφου;”: καθολική ανδρική ψηφοφορία και αποκλεισμός των γυναικών από την πολιτική, στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», Μνήμων 24 (2002), σ. 179-226.
 • «Περί μορφώσεως “χρηστών μητέρων” και εκπαιδεύσεως “μελλόντων πολιτών”: έμφυλοι λόγοι στην ελληνική εκπαίδευση τον 19ου αιώνα», στο: Β. Θεοδώρου – Β. Κοντογιάννη (επιμ.), Πρακτικά Διημερίδας: Tο παιδί στη νεοελληνική κοινωνία 19ος-20ός αιώνας. Αξίες, αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις, Αθήνα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Σχολή Eπιστημών Aγωγής – Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 1999, σ. 73-120.
 • Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί προβληματισμοί (1830-1910). Ένα ανθολόγιο, Αθήνα, Ι.Α.Ε.Ν. – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987
 • [http://www.iaen.gr/index.php?page=collection&book_id=12#books]