Τσιώλης Γιώργος

 

Go to the English version

Αναπληρωτής Καθηγητής στο αντικείμενο «Ποιοτικές μέθοδοι στην κοινωνιολογική έρευνα».

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077497
Fax: +302831077467
e-mail:tsiolisg at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
http://crete.academia.edu/GiorgosTsiolis
Αναλυτικό βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2002)
 • Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1989)

Σταδιοδρομία

 • Οκτώβριος 2014 – σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. (Γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα». ΦΕΚ αρ. 1374/14-10-2014)
 • Μάρτιος 2011- Οκτώβριος 2014: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. (Γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα». ΦΕΚ αρ. 108/2-3-2011)
 • Ιούλιος 2007 – Μάρτιος 2011: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. (Γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Έρευνα». ΦΕΚ αρ. 445/6-7-2007)
 • Μάρτιος 2006 – Ιούλιος 2007: Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Γνωστικό αντικείμενο «Μικροκοινωνιολογία». ΦΕΚ αρ. 62 /9- 3 -2006).
 • Σεπτέμβριος 2002 – Μάρτιος 2006: Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/ 80 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ενδιαφέροντα

 • Μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας.
 • Ποιοτικές μέθοδοι.
 • Μεικτές και συνθετικές μέθοδοι.
 • Βιογραφική και αφηγηματική προσέγγιση.
 • Δευτερογενής ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.
 • Κοινωνιολογία της Εργασίας.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Γ. Τσιώλης: Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: διλήμματα, δυνατότητες, διαδικασίες. Στο Γ. Πυργιωτάκης & Χρ. Θεοφιλίδης (επιμ.) Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην Εκπαίδευση. Συμβολή στην επιστημολογική θεωρία και την ερευνητική πράξη. Αθήνα: Πεδίο. 2015. Σελ. 422-450.
 • Γ. Τσιώλης: Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης στην Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα. Εκδόσεις Κριτική. 2014 ISBN: 978- 960-218-885-9
 • Γ. Τσιώλης & Ε. Σιούτη (επιμ.): Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα. Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιογραφικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Εκδόσεις Νήσος 2013. ISBN: 978-960-9535-64-9
 • Γ. Τσιώλης: Η κατασκευή των «απασχολήσιμων». Προβληματισμοί με αφορμή μια εμπειρική έρευνα στο πεδίο της συμβουλευτικής για την ένταξη στην απασχόληση. Στο Μ. Σπυριδάκης (επιμ.): Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια. Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 2013. Σελ. 151-185.
 • G. Tsiolis. Biographical constructions and transformations: using biographical methods for studying transcultural identities. Papers – Revista de Sociologia (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης), 2012, 97 (1): 113-127.
 • G. Tsiolis: Biographieforschung in Griechenland – Entstehungsgeschichte und aktuelle Entwicklungen. Newsletter der Sektion Biographieforschung (Deutsche Gesellschaft für Soziologie) (62) / Ιούλιος 2012. Σελ. 64-75.
 • Γ. Τσιώλης, Ν. Σερντεδάκις, Γ. Κάλλας (επιμ): Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα. Ζητήματα καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων. Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος. 2011. ISBN: 978-960-9535-02-1
 • Γ. Τσιώλης: «Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: από την πολεμική των «παραδειγμάτων» στις συνθετικές προσεγγίσεις;» Στο Μ.Δαφέρμος, Μ.Σαματάς, Μ.Κουκουριτάκης, Σ.Χιωτάκης (επιμ.) Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα: Επίμαχα θέματα και προκλήσεις. Εκδόσεις Πεδίο.2011. Σελ. 56-84.
 • Sk. Papaioannou, G. Tsiolis, N. Serdedakis: «Ιmmigrants and self-employment in the Greek population sample: the case of Pontian newcomers in Greece». Στο: Apitzsch, U. & Kontos, M. (επιμ.) Self-Employment Activities of Women and Minorities, VS Verlag 2007. Σελ. 170-193.
 • Γ. Τσιώλης: Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις. Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική έρευνα. Εκδόσεις Κριτική. 2006. ISBN: 960-218-481-7
 • Γ. Τσιώλης: Προς μια νέα ηθική της εργασίας; Μια Ποιοτική Διερεύνηση Φορέων Συμβουλευτικής για την Ένταξη στην Απασχόληση. Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Μελέτες αρ. 23. Αθήνα. Αύγουστος 2005. ISBN: 960-88796-0-4
 • N. Serdedakis, G. Tsiolis, M. Tzanakis & Sk. Papaioannou: «Strategies of Social Integration in the Biographies of Greek Female Immigrants coming from the Former Soviet Union. Self-employment as an alternative». International Review of Sociology – Revue Internationale de Sociologie, Vol. 13, No1, 2003. Σελ. 145-162.
 • N. Serdedakis & G. Tsiolis: “Biographical trajectories and identity: Traditional overdetermination and individualisation», YOUNG, Nordic Journal of Youth Research, vol.8, no.2, Σεπτ. 2000, σελ. 2-23.