Πετούση Βασιλική

 

Go to the English version

Θέση
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077469
Fax: +302831077467
e-mail:petousiv at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
http://www.crete.academia.edu/VassilikiPetoussi
https://www.linkedin.com/in/vasiliki-petousi-a718238b/

Σπουδές

 • 1998 PhD. Κοινωνιολογία, Τμήμα Κοινωνιολογίας Virginia Polytechnic Institute and State University, ΗΠΑ
 • 1991 MSc Κοινωνιολογία, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Virginia Polytechnic Institute and State University, ΗΠΑ
 • 1988 Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σταδιοδρομία

 • Ιανουάριος 2013-παρόν Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Νοέμβριος 2008-Ιανουάριος 2013: Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Ιούνιος 2002- Νοέμβριος 2008: Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μάρτιος 1999-Ιούνιος 2002: Διδάσκουσα ΠΔ 407/80, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά και Διδακτικά Ενδιαφέροντα

 • Κοινωνιολογία του Δικαίου
 • Δεοντολογία της έρευνας
 • Ακεραιότητα της έρευνας
 • Παραβιάσεις ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας
 • Βιοηθική (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, βιονέργεια)
 • Εγκληματολογία και Παρέκκλιση
 • Κοινωνιολογία των δύο φύλων
 • Φεμινιστική Θεωρία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Papageorgiou, Y., Petousi, V. 2018. “Gender resilience in times of economic crisis: Findings from Greece.” Partecipazione e Conflitto 11(1):145-174.
 • Daglas, M. Petousi, V. 2018. “Ethical decision making in neonatal intensive care: adaptation of EURONIC research protocol in research in Greece.” Clinical & Experimental Obstetrics & Gynecology, XLV(2): 237-244.
 • Petropoulou, E., Petousi, V., Theodorakopoulou, I. 2018. “To cultivate or not to cultivate? An exploratory analysis of what influences Greek farmers’ decisions towards the cultivation of bioenergy crops.” In Filho, W.L, Pociovălișteanu, D-M., de Brito, P.R.B. de Lima, I. B. (eds) Towards a Sustainable Bioeconomy: Principles, Challenges and Perspectives. Springer pp. 435-436. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73028-8
 • Daglas, M., Petousi, V., Poulios, A. 2017. “Ethical issues in NICUs: The Attitude of Healthcare Professionals Towards the Value of Human Life.” Health Care: Current Reviews, 5(4):4
 • Πετούση-Ντούλη, Β. 2013. «Δικαιική ρύθμιση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: σκέψεις για τη διαφορά και την ισότητα.» Στο Τσινόρεμα, Στ., Λούης, Χρ. (επ.) Θέματα Βιοηθικής. Η Ζωή, η Κοινωνία και η Φύση μπροστά στις προκλήσεις των Βιοεπιστημών. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ 291-312.
 • Artinopoulou, V. and Petoussi-Douli, V. 2011 “Legalism and paternalism in Greece. Powerful trends in the reification of risk and the treatment of juvenile offenders.” In Francois, A. Massin, V., Niget D. (eds) Violences juveniles sous expertise(s)XIX-XXI siecles/Expertise and Juvenile Violence 19th-20th Century Universitaires de Louvain: UCL Presses, pp. 157-185.