Πετούση Βασιλική

 

Go to the English version

Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία του Δικαίου και της Παρέκκλισης

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077469
Fax: +302831077467
e-mail:petousiv at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
http://www.crete.academia.edu/VassilikiPetoussi

Σπουδές

 • 1998 PhD. Κοινωνιολογία, Τμήμα Κοινωνιολογίας Virginia Polytechnic Institute and State University, ΗΠΑ
 • 1991 MSc Κοινωνιολογία, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Virginia Polytechnic Institute and State University, ΗΠΑ
 • 1988 Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σταδιοδρομία

 • Νοέμβριος 2008-παρόν:  Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Ιούνιος 2002- Νοέμβριος 2008: Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Μάρτιος 1999-Ιούνιος 2002: Διδάσκουσα ΠΔ 407/80, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ενδιαφέροντα

 • Κοινωνιολογία του Δικαίου
 • Εγκληματολογία-Παρέκκλιση
 • Βιοηθική
 • Κοινωνιολογία των δύο φύλων
 • Φεμινιστική Θεωρία
 • Κοινωνική Στατιστική

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • 2011. (with Artinopoulou, V.)  «Legalism and  paternalism in Greece. Powerful trends in the reification of risk and the treatment of juvenile offenders.» In Francois, A., Massin, V., Niget, D. (eds) Violences juveniles sous expertise(s) XIX-XXI siecles/Expertise and Juvenile Violence 19th-20th Century. Universitaires de Louvain. UCL Presses, pp 157-185.
 • 2010. «Έμφυλη ισότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: η πρόκληση του τεκμηρίου πατρότητας.» Στο Πιτσελά, Α. (επ.) Εγκληματολογικές Αναζητήσεις: Τιμητικός Τόμος για την Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ., 837-872.
 • 2010. (with Daglas, M., Dionyssiou, G., Athanassakis, I.) “Do maternity hospitals practices support Greek mothers decision to breastfeed?” Clinical & Experimental Obstetrics & Gynecology 37(1):43-48.
 • 2008. ‘Greece’. In Winterdyk, J. and Antonopoulos,G. A. (eds) Racist Victimisation: International Reflections and Perspectives. Aldershot: Ashgate, pp 139-168.
 • 2007.  «Φεμινιστική Εγκληματολογία: Βασικές Θέσεις και Προτάσεις». Στο Γεωργούλας Σ. (επ.) Η Εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα: Τιμητικός Τόμος για το Στέργιο Αλεξιάδη. Αθήνα: Εκδόσεις ΚΨΜ, σελ. 126-144.
 • 2007 “Feminist Voices in the Law: Debating Equality, Neutrality and Objectivity.” Στο Παπαγεωργίου, Γ. (επ.) Έμφυλοι Μετασχηματισμοί/ Gendering Transformations Πανεπιστήμιο Κρήτης: emedia, σελ 351-364 (στα Αγγλικά)