Σκουλαρίκη Αθηνά

 

Go to the English version

Θέση
Επίκουρη καθηγήτρια, με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας: Ανάλυση Λόγου και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις»

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077507
Fax: +302831077467
e-mail: skoulariki at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων

Εκπαίδευση

Διδακτορικό δίπλωμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Paris 2 (Panthéon-Assas), 2005. Θέμα της διατριβής: «Στο όνομα του έθνους. O δημόσιος λόγος στην Ελλάδα σχετικά με το μακεδονικό ζήτημα και ο ρόλος των ΜΜΕ (1991-1995)».

Σταδιοδρομία

 • 2014 έως σήμερα: Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας: Ανάλυση Λόγου και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις», στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • 2010-2013: Μέλος της Αποστολής του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) στα Σκόπια (στη θέση πολιτικού αναλυτή και στον τομέα διεθνοτικών σχέσεων)
 • 2006-2010: Συμβασιούχος διδάσκουσα με το ΠΔ/407 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης
 • 2005-2006: Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της συντακτικής ομάδας του newsletter για τα Βαλκάνια Βαλκανικές Όψεις

Ενδιαφέροντα

 • Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας, πολιτική κοινωνιολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Στερεότυπα, προκαταλήψεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις
 • Θεωρία του εθνικισμού, ετερότητα, μειονότητες
 • Εθνικιστικός λόγος στην Ελλάδα
 • Εθνικισμός και διεθνοτικές σχέσεις στα Βαλκάνια και στην Τουρκία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Βιβλία:

 • 2009: Μίλτος Παύλου, Αθηνά Σκουλαρίκη (επιμέλεια και εισαγωγή), Μετανάστες και μειονότητες: Λόγος και πολιτικές, Αθήνα, Βιβλιόραμα.

Άρθρα:

 • 2010: “Old and new mosques in Greece: A new debate haunted by history”, στο Stefano Allievi & Ethnobarometer (eds.), Mosques in Europe. Why a Solution has become a Problem, London: Alliance Publishing Trust / NEF, σελ. 300-317.
 • 2009: «Ο πολιτικός λόγος και η δημόσια αντιπαράθεση στην Ελλάδα σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό των μειονοτήτων και την υποψηφιότητα της Γκιουλμπεγιάζ Καρά Χασάν», στο Μ. Παύλου, Α. Σκουλαρίκη (επιμ.), Μετανάστες και μειονότητες: Λόγος και πολιτικές, Αθήνα, Βιβλιόραμα, σελ. 69-93.
 • 2008: «La querelle des noms : L’identité disputée des slavophones en Macédoine grecque» [Η διένεξη για τα ονόματα: η αμφισβητούμενη ταυτότητα των σλαβόφωνων στην ελληνική Μακεδονία], στο G. de Rapper, P. Sintès (επιμ.), Nommer et classer dans les Balkans, Αθήνα, École Française d’Athènes, σελ. 141-159.
 • 2007: «Ο δημόσιος λόγος για το έθνος με αφορμή το Μακεδονικό (1991-1995): πλαίσιο, αναπαραστάσεις και ΜΜΕ», στο Μ. Κοντοχρήστου (επιμ.), Ταυτότητα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, Παπαζήσης, σελ. 61-103.
 • 2007: «Macédoniens slaves et Albanais : de la crise interethnique au multiethnisme constitutionnel» [Σλαβομακεδόνες και Αλβανοί: από τη διεθνοτική κρίση στο συνταγματικό πολυεθνισμό], Mesogeios, τομ. 32-33, σελ. 75-98.
 • 2003: «La crise macédonienne (1991-1995) et la question des slavophones en Grèce» [Η μακεδονική κρίση (1991-1995) και το ζήτημα των σλαβόφωνων στην Ελλάδα], Balkanologie, τομ. VII, τχ. 1, σελ. 147-158.
 • 2008: (Σε συνεργασία με τους: I. Demiros, H. Papageorgiou, V. Antonopoulos, A. Pipis) «Media Monitoring by Means of Speech and Language Indexing for Political Analysis», Journal of Information Technology and Politics, τ. 5, τχ. 1, σελ. 133-146.