Καλογεράκη Στεφανία

 

Go to the English version

Επίκουρη Καθηγήτρια στις Ποσοτικές Μεθόδους στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνική Δημογραφία

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιόπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο
Tηλ.: +302831077473
Ηλεκτ. Ταχ.: kaloge at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
http://crete.academia.edu/StefaniaKalogeraki
Αναλυτικό βιογραφικό

Σπουδές

 • 1998 Πτυχίο Στατιστικής (Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • 2002 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Κοινωνιολογία με ερευνητική εκπαίδευση» (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Reading, Αγγλία)
 • 2007 Διδακτορικό δίπλωμα (Τίτλος διατριβής : Οι επιδράσεις του πολιτισμικού συστήματος στην χρήση ναρκωτικών ουσιών σε εφήβους: Μια συγκριτική μελέτη για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και την Ελλάδα) (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Reading, Αγγλία)

Διδασκαλία

Από το 2008 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα μαθήματα που διδάσκει είναι «Κοινωνική Στατιστική», «Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι», «Κοινωνική Δημογραφία», «Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα».

Ενδιαφέροντα

 • Συγκριτικές κοινωνικές έρευνες
 • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου και σφάλμα μέτρησης
 • Δημογραφική ανάλυση
 • Εφαρμογές μεικτών μεθόδων στην κοινωνική έρευνα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Καλογεράκη, Σ., & Κούση, Μ. (Επιμ.). (2015) Ερευνητικές Πρακτικές και Μεθοδολογικές Προκλήσεις στη Μελέτη των Κοινωνικών Επιπτώσεων της Οικονομικής Κρίσης. Αθήνα: Επίκεντρο (Κοινωνιολογική Επιθεώρηση, τεύχος 2-3).
 • Kalogeraki, S. & Papadaki, M. (2015). The impact of mobile phones on teenagers’ socialization and emancipation. In Y. Zheng (Ed.) Encyclopedia of Mobile Phone Behavior (pp.12-24). PA: IGI Global.
 • Kalogeraki, S. (2014). Migrant-related attitudes among the ethnic majority and migrant group during prosperous and recessionary times: The case of Greece. In N. Petropoulos & G. Tsobanoglou (Eds.), The Debt Crisis in the Eurozone: Social Impacts (pp.206-226). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 • Καλογεράκη, Σ. (2013). Εφαρμογές μεικτών μεθόδων έρευνας: O διερευνητικός ακολουθιακός σχεδιασμός στην κατασκευή εργαλείων μέτρησης κοινωνικών ερευνών. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.), Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική, Ψυχολογική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα των Προοπτικών Διεύρυνσης του Ερευνητικού Σχεδιασμού (σελ.293-317). Αθήνα: Ίων.
 • Καλογεράκη, Σ. (2010). Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία. Αθήνα: Gutenberg.