Νοέ 052012
 
Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου

Μετά την πρόσφατη κατάργηση του διακομιστή αλληλογραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και τη μεταφορά της υπηρεσίας σε κεντρικό σύστημα του Ιδρύματος, συνοψίζονται παρακάτω οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τους φοιτητές

Για παράδειγμα χρησιμοποιείται ο χρήστης soc1234

Για σύνδεση VPN
οδηγίες για την δημιουργία σύνδεσης vpn

username: soc1234@social.uoc.gr
Password: (Κωδικός Εύδοξου)

Για email
Για ανάγνωση από την ιστοσελίδα Κοινωνιολογίας διαλέξτε το HORDE ή μεταβείτε στη διεύθυνση https://mail.uoc.gr/horde/login.php
Διεύθυνση Email : soc1234@social.soc.uoc.gr
username: soc1234@social.soc.uoc.gr
Password: (Κωδικός Εύδοξου)

Για Wi-Fi στο Campus του Πανεπιστημίου
username: soc1234@social.uoc.gr
Password: (Κωδικός Εύδοξου)

Οδηγίες και πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση
http://www.wifi.uoc.gr/

Για αλλαγή κωδικού (password)
!!! Προσοχή !!!
Η αλλαγή κωδικού γίνεται καθολικά για όλες τις υπηρεσίες και όχι μεμονωμένα (π.χ. μόνο στο e-mail).
Μεταβείτε στη διεύθυνση https://myaccount.uoc.gr/ και ακολουθείστε τις οδηγίες