Αυγ 252014
 

Ημερολόγιο πρόγραμμα και Ορκωμοσίες Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-20

  • Ορκωμοσία Μαρτίου 2020 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, 13:30 αίθουσα Δ3
  • Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 στο Δ3.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-19

  • Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 στο Δ3.
  • Ορκωμοσία Ιουλίου 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, 11:30 αίθουσα Δ3
  • Ορκωμοσία Μαρτίου 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, 11:30 αίθουσα Δ3
  • Ορκωμοσίες 2018- 2019 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ανακοίνωση: ORKOMOSIES TMIMATOS

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-18

  • Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2018 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, 11:30 αίθουσα Δ3
  • Ορκωμοσία Ιουλίου 2018 για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, 11:30 αίθουσα Δ3

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2016-17