Ομιλία στα πλαίσια του μαθήματος ΑΥΠ 01

                                                                  Ανακοίνωση

Την Τρίτη  26 Ιανουαρίου 2021 μεταξύ 17.30 και 20.30 και στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος ΑΥΠ01 «Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών», ο μεταδιδάκτορας  του τμήματός μας κος Μιχάλης Χριστοδούλου θα παρουσιάσει ένα σκέλος της μεταδιδακτορικής του έρευνας. Η ομιλία του έχει τον  τίτλο «Το μέρος και το όλο: Μια φιλοσοφικά αινιγματική σχέση εξάρτησης υπό το πρίσμα της σχεσιακής κοινωνικής θεωρίας». Ο κος Χριστοδούλου είναι διδάσκων (ΕΔΙΠ) του τμήματος φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και πρόσφατα εξελέγη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα είναι χαρά μας να έχουμε μαζί μας στην ειδική αυτή περίσταση πέραν των συμμετεχόντων στο μάθημα και όσους φοιτητές και συναδέλφους επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τη μεταδιδακτορική έρευνα του κ. Χριστοδούλου. Το μάθημα διεξάγεται διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://zoom.us/j/94482052514  

Ο Διδάσκων Άγγελος Μουζακίτης