13/09/2016 Προσκλήσεις για πρόσληψη Πανεπιστημιακών υποτρόφων με τις “Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη”

Προσκλήσεις για πρόσληψη Πανεπιστημιακών υποτρόφων με τις “Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη” στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για Χειμερινό και Εαρινό…