Υποτροφίες Ρουμανίας σε Έλληνες πολίτες για θερινά μαθήματα ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού θέρους 2022

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : http://news.uoc.gr/news/2022/08-06/13028_2022.pdf   http://news.uoc.gr/news/2022/08-06/ΡΟΥΜΑΝΙΑ.pdf

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρακαλώ δείτε τα παρακάτω αρχεία: Πρόσκληση υποτροφιών Κοινωνιολογίας 2022 Αίτηση Υποψηφιότητας_2022 Κοινωνιολογίας Υπεύθυνη Δήλωση_2022_Κοινωνιολογίας