Αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/αποφοίτων για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας

Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρακαλώ δείτε τη λίστα στη…

Έρευνα αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τη συνάντησή τους το 2018

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο Έρευνα αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης με βάση τη συνάντησή τους το 2018