Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό…

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017-Τροποποίηση

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. Πρωτ. 31428/Ζ1/23-02-2016 Απόφασης με θέμα: “Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο…

Δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με θέμα :‘Αξιολόγηση του προγράμματος Πρακτικής άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας’

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας που πληρούν τις προϋποθέσεις, ότι υπάρχει η δυνατότητα για εκπόνηση μιας…