Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την αντικατάσταση της Κοινωνιολογίας ως εξεταζόμενο μάθημα

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Ρέθυμνο, 1-5-2020 Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης…