Πρόσκληση για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3468

αλλά και στο παρακάτω αρχείο

Πρόσκληση για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας