13/09/2016 Προσκλήσεις για πρόσληψη Πανεπιστημιακών υποτρόφων με τις “Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη”

Προσκλήσεις για πρόσληψη Πανεπιστημιακών υποτρόφων με τις “Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου και Στυλιανής Κατσαράκη” στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο 2016-2017

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευόμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση regist@social.soc.uoc.gr μέχρι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Φόρμα αίτησης υποτρόφων