ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΝΕΟ

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΠΟ 20/12/2018-7/1/2019.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΕΚ203 Σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας και πολιτικής, ΛΑΠΑΤΣΙΩΡΑΣ ΠΑΠΑΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ.