ΠΕΜΠΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕ

ΠΕΜΠΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Η Επιτροπή Διοργάνωσης του Διεπιστημονικού Σεμιναρίου της ΣΚΕ

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/10-05/Πέμπτη_εισήγηση_ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.pdf