Οδηγίες ανάκτησης στοιχείων πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: StudentsWeb

Πρόκειται για τον κωδικό που αναγράφεται στο έντυπο “e-University και StudentsWeb” που σας δόθηκε κατά την εγγραφή στο Τμήμα σας.

  • Οδηγίες ανάκτησης κωδικού, σε περίπτωση απώλειας του παραπάνω εντύπου, παρέχονται από την ίδια την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, http://student.cc.uoc.gr στο σύνδεσμο “Ανάκτηση κωδικού”.
  • Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης για το StudentsWeb,  ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει μέσω email στο info@student.cc.uoc.gr χρησιμοποιώντας απαραίτητα το λογαριασμό email που του παρέχει το Τμήμα του. Στην περίπτωση που είτε δεν διαθέτει τέτοιο λογαριασμό ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον εξωτερικό λογαριασμό email με την προϋπόθεση ότι στο μήνυμα που θα αποστείλει θα επισυνάπτεται μία σαρωμένη (scanned) εικόνα της ταυτότητας ή του πάσο του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΔΟΞΟΣ, Ε-MAIL Π.Κ.

Οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού σας δίνονται στο έντυπο “Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης” κατά την εγγραφή στο Τμήμα σας. Σε περίπτωση αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος θα πρέπει να απευθύνεστε:

  • Γραμματεία του Τμήματος για ανάκτηση στοιχείων πρόσβασης στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.
  • Αποστολή αιτήματος στο e-mail: helpdesk@uoc.gr (Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων/Ucnet – Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων)

 

4/11/2013
Μηχανογράφηση Τραμματειών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων