Μεταφορά θέσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-15

24/10/2014 Μεταφορά θέσεων εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών κατηγοριών

Οι ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών στη Γραμματεία, για τους αιτούντες μεταφοράς Θέσεων εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών κατηγοριών στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι από 27 έως και 30/10/2014.

Σχετικό δελτίο τύπου : ΥΠΑΙΘ – Δελτίο Τύπου 23/10/2014

Σχετική νομοθεσία

ΦΕΚ2665_8_10_2014

Νόμος 4264, άρθρο 53

Νόμος 4274 άρθρο 47

Αντιστοιχίες Τμημάτων