ΙΔΕΚ247, ΕΙΣΚ101 – ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ

ΙΔΕΚ 247, ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα το Σάββατο 19 Ιουνίου θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους της προφορικής εξέτασης το αργότερο ως και την Πέμπτη 17 Ιουνίου ώστε να ολοκληρωθεί το ακριβές πρόγραμμα εξέτασης.
Κλειδί για το μάθημα ΙΔΕΚ247: 247+247=494

 

ΕΙΣΚ 101, ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Οι φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα τη Δευτέρα 14 Ιουνίου θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους της προφορικής εξέτασης το αργότερο ως και το Σάββατο 12 Ιουνίου ώστε να ολοκληρωθεί το ακριβές πρόγραμμα εξέτασης.
Κλειδί για το μάθημα ΕΙΣΚ101: 1012020

Ο Διδάσκων, Μύρων Αχείμαστος