Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Σχολής (Κτίριο ΣΚΕ) ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και της εφαρμογής του Προγράμματος.

Καλούνται οι επιλεγέντες στο Πρόγραμμα καθώς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να προσέλθουν κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Για την έγκαιρη ωστόσο πληροφόρησή τους μπορούν να ενημερωθούν από τώρα, από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=9055), διαβάζοντας προσεκτικά την εκεί συνημμένη σχετική ανακοίνωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΪΜΑΚΗΣ