Ενημέρωση για τη διαδικασία υποστήριξης φοιτητών/τριων,με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη διαδικασία υποστήριξης φοιτητών/τριων,με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Ariana Archondaki Students Counseling Center UoC <ariana@uoc.gr>

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2020/05-03/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΣΤΗΡΙΞΗΣ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ.pdf