Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής, υπ. διδάκτορος κ. Μαρίας Μπαρέλη

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί με ζωντανή μετάδοση (live streaming), η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Μαρίας Μπαρέλη, υποψ. Διδάκτορος του Τμήματος Κοινωνιολογίας, με τίτλο:  «Τα πανηγύρια της Ικαρίας: όψεις του δώρου, πρακτικές των κοινών, διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής και κοινωνικών μετασχηματισμών».

Θα κοινοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της υποστήριξης.

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Γκούνης