Διαγραφές Φοιτητών – Αποφοιτήρια

Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει, ο ίδιος να καταθέσει στη Γραμματεία μας

1

  • Υπεύθυνη Δήλωση με ελεύθερο κείμενο από το GOV.GR (χρειάζονται κωδικοί του taxisnet) με το κείμενο: “Παρακαλώ να με διαγράψετε από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
    • γιατί έχει εγκριθεί η μετεγγραφή μου ή η μετακίνησή μου στο Τμήμα … του Πανεπιστημίου …” 
    • ή εάν υπάρχει άλλος λόγος διαγραφής ή για προσωπικούς λόγους αναφέρετε παρακαλώ
  • ή Υπεύθυνη Δήλωση DOC ή PDF με το γνήσιο της υπογραφής από κάποιο ΚΕΠ η αστυνομία.

2

Επίσης θα πρέπει να στείλει/καταθέσει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία) ή εάν δεν έχει εκδόσει ταυτότητα να το αναφέρει την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση.

Παρακαλείται ο ενδιαφερόμενος να έχει φροντίσει να τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας