Διαγραφές Φοιτητών – Αποφοιτήρια

Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει, ο ίδιος ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο, να καταθέσει στη Γραμματεία μας

  • Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με το αίτημα διαγραφής και το λόγο διαγραφής. Εάν είναι λόγω εγγραφής σε νέο Τμήμα/Πανεπιστήμιο αναλυτικά τα στοιχεία αυτά. Επίσης θα πρέπει
  • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)
  • το βιβλιάριο υγείας του Π.Κ. (εάν είχε παραλάβει).

Παρακαλείται ο ενδιαφερόμενος να έχει φροντίσει να τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη. Ακόμα στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να έχει και το πρωτότυπο πιστοποιητικό, μπορεί είτε να ζητήσει από τη Γραμματεία μας να του αποσταλεί ταχυδρομικώς σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση, ή με courier  (με δική του χρέωση).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας