03/10/2016 Αποτέλεσμα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων σύμφωνα με το πρόγραμμα ΚΑ 4561 «Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου & Στυλιανής Κατσαράκη» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για το ακαδ. έτος 2016-17

Παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

Αποτέλεσμα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων σύμφωνα με το πρόγραμμα ΚΑ 4561 «Υποτροφίες Γεωργίου Ιωάννου & Στυλιανής Κατσαράκη» στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για το ακαδ. έτος 2016-17