Εξεταστική Ιουνίου 2020 – Πρόγραμμα – Δήλωση αποδοχής των όρων των εξετάσεων

Α. Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2020

Β. Δήλωση ενημέρωσης και αποδοχής όρων εξετάσεων-Συμμετοχή στην εξεταστική Ιουνίου 2020

Β1. Για φοιτητές Κοινωνιολογίας:

“ΔΗΛΩΣΗ ενημέρωσης και αποδοχής των όρων των εξετάσεων-Συμμετοχή στην εξεταστική Ιουνίου 2020”
Η δήλωση είναι υποχρεωτική από όλους τους φοιτητές για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Ιουνίου.
Θα γίνουν ηλεκτρονικά online δηλώσεις ενημέρωσης και αποδοχής των όρων των εξετάσεων από 3 έως 10 Ιουνίου 2020
Για την είσοδό στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε το username (όχι ολόκληρο το email, π.χ. soc9999) και τον κωδικό του email σας.

Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον. Για όσους φοιτητές έχασαν την προθεσμία:
Β1.1
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα και 
Β1.2 τον Κανονισμό εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις και ακόμα
Β1.3 να συμπληρώσετε το ΈΝΤΥΠΟ συναίνεσης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και να το στείλετε ηλεκτρονικά στους διδάσκοντες των μαθημάτων που θέλετε να εξεταστείτε.

 

Β2. Για φοιτητές Ψυχολογίας, Πολιτικής Επιστήμης και Οικονομικό που έχουν δηλώσει μαθήματα της Κοινωνιολογίας:

Αφού κάνουν login στην πλατφόρμα Δήλωσης επιλέγουν το Τμήμα Κοινωνιολογίας και επιλέγουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει με την ενημέρωση και αποδοχή των όρων.
Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον. Για όσους φοιτητές έχασαν την προθεσμία ακολουθείτε την διαδικασία που περιγράφεται για τους φοιτητές Κοινωνιολογίας Β1
.

 

Β3. Για φοιτητές άλλων Τμημάτων εκτός Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΠΤΔΕ, ΠΤΠΕ, ΦΚΣ, κ.α.)

Αφού κάνουν login στην πλατφόρμα Δήλωσης επιλέγουν το Τμήμα Κοινωνιολογίας και επιλέγουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει με την ενημέρωση και αποδοχή των όρων.
Ο σύνδεσμος δεν λειτουργεί πλέον. Για όσους φοιτητές έχασαν την προθεσμία ακολουθείτε την διαδικασία που περιγράφεται για τους φοιτητές Κοινωνιολογίας Β1.

Γ. Κανονισμός Εκπαιδευτικής Λειτουργίας Τμήματος Κοινωνιολογίας για εξ αποστάσεως εξέταση στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Δ. Εγγραφή στα μαθήματα στο Elearn/moodle

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν καθόλου μπει στο https://elearn.uoc.gr/ και δεν έχουν εγγραφεί στα μαθήματά τους να το κάνουν άμεσα ώστε να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις αξιολογήσεις/εξετάσεις των μαθημάτων οι οποίες για πρώτη φορά θα γίνουν εξ αποστάσεως. * Για την είσοδο στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε το ακαδημαϊκό email με τον κωδικό του και για την εγγραφή στα συγκεκριμένα μαθήματα που έχετε δηλώσει, χρειάζονται κάποια κλειδιά ασφαλείας (μοναδικό για κάθε μάθημα) τα οποία χορηγούνται από τον ίδιο τον διδάσκοντα ή από την Γραμματεία.