Απόφοιτοι-τες του Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

TMHMA KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
20 Χρόνια Λειτουργίας : 1987 / 8 – 2007 / 8
1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ