Κουση Μαρία

 

Go to the English version

Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος»
Αναλυτικό βιογραφικό

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077477
Fax: +302831077467
e-mail:kousis.m at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
http://crete.academia.edu/MariaKousis/
GGCRISI, The Greeks, the Germans and the Crisis
Reinventing Democracy in Europe: Youth Doing Politics in Times of Increasing Inequalities
LIVING WITH HARD TIMES
EUROPEAN PATHS TO TRANSNATIONAL SOLIDARITY

Σπουδές

Η Μαρία Κούση έλαβε διδακτορικό δίπλωμα Κοινωνιολογίας από το University of Michigan το 1984. Η διδακτορική της διατριβή αφορούσε τις κοινωνικo-οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού σε μία αγροτική κοινότητα της Κρήτης.

Σταδιοδρομία

Από το 1987 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενδιαφέροντα

 • Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία με επίκεντρο τις οργανώσεις (κράτος, θεσμούς, κοινωνικές ομάδες) και την περιβαλλοντική πολιτική
 • Κοινωνικά Κινήματα, με έμφαση στο περιβαλλοντικό
 • Βιοηθική και κοινωνικά κινήματα
 • Πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Κοινωνική αλλαγή στη Νότια Ευρώπη και σε Μεσογειακές περιφέρειες – με έμφαση στον τουρισμό και στον αγροτικό χώρο
 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας, με έμφαση στην ανάλυση γεγονότων διαμαρτυρίας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • 2018    Roose, J., M. Kousis, M. Sommer, F. Scholl, K. Kanellopoulos, A. Loukakis “New Rage, New Perspectives? Protest in the Eurozone Crisis in Greece and Germany” Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (forthcoming)
 • 2017    Kousis, M. (guest editor) “Alternative Forms of Resilience Confronting Hard Economic Times. A South European Perspective” special section PArtecipazione e COnflitto
  http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/17118/0
 • 2017    Kousis, M. and M. Paschou “Alternative Forms of Resilience: A Typology of approaches for the study of Citizen Collective Responses in Hard Economic Times,” in special section Alternative Forms of Resilience Confronting Hard Economic Times. A South European Perspective, PArtecipazione e COnflitto, 10(1), 136-168
  http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/17119
 • 2016   Lahusen, C., M. Kousis, J. Kiess and M. Paschou “Political Claims and Discourse Formations: A Comparative Account on Germany and Greece in the Eurozone Crisis”, Politics & Policy, special issue Citizens’ Responses to the European Economic Crisis in the Public Domain edited by M. Cinalli and M.Giugni.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/polp.12162/pdf
 • 2014    Diani, M. and M. Kousis “The Duality of Claims and Events: The Greek Campaign against Troika’s Memoranda and Austerity, 2010-2012” Mobilization special issue “Researching Collective Action through Networks: Taking Stock and the Way Forward“, 19(4), 387-404.