Κουση Μαρία

 

Go to the English version

Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος»
Αναλυτικό βιογραφικό

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: +302831077477
Fax: +302831077467
e-mail:kousis.m at uoc.gr
Ώρες γραφείου : θα οριστούν με την έναρξη των μαθημάτων
http://crete.academia.edu/MariaKousis/
Πρόγραμμα «Οι Έλληνες, οι Γερμανοί και η Κρίση»

Σπουδές

Η Μαρία Κούση έλαβε διδακτορικό δίπλωμα Κοινωνιολογίας από το University of Michigan το 1984. Η διδακτορική της διατριβή αφορούσε τις κοινωνικo-οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού σε μία αγροτική κοινότητα της Κρήτης.

Σταδιοδρομία

Από το 1987 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενδιαφέροντα

 • Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία με επίκεντρο τις οργανώσεις (κράτος, θεσμούς, κοινωνικές ομάδες) και την περιβαλλοντική πολιτική
 • Κοινωνικά Κινήματα, με έμφαση στο περιβαλλοντικό
 • Βιοηθική και κοινωνικά κινήματα
 • Πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Κοινωνική αλλαγή στη Νότια Ευρώπη και σε Μεσογειακές περιφέρειες – με έμφαση στον τουρισμό και στον αγροτικό χώρο
 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας, με έμφαση στην ανάλυση γεγονότων διαμαρτυρίας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • 1985: Μ. Κούση, «Ελληνίδες Μετανάστριες στη Φιλαδέλφεια στη δεκαετία του 1970» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), τ. 22, σελ. 105-115.
 • 1997: Δαουτόπουλος, Γ., Μ. Κούση και Λ. Καζακόπουλος Αγροτική Κοινωνιολογία (1999,2001,2003,2005) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • 2004: Kousis, M. “Economic opportunities and threats in contentious environmental politics: A view from the European South” Theory and Society Special Issue on Contentious Politics and Social Change, guest eds. Maria Kousis and Charles Tilly.
 • 2008: Μαρία Κούση και Charles Tilly (επιμ.) Οικονομική και πολιτική σύγκρουση σε μια συγκριτική προοπτική. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 • 2011: Maria Kousis, Tom Selwyn and David Clark (eds) Contested Mediterranean Spaces. New York: Berghahn Books.
 • (υπο-έκδοση, 2013): Στέλλα Ζαμπαρλούκου και Μαρία Κούση (επιμ.) Κοινωνικές Όψεις της Κρίσης στην Ελλάδα. Αθήνα: Πεδίο
 • Υπό-έκδοση: Maria Kousis, Tom Selwyn and David Clark (eds) Culture and Conflicts in Mediterranean Regions. Middlesex University Press.