Παπαδάκη Μαρίνα

 

Go to the English version

ΕΔΙΠ Τμήματος Κοινωνιολογίας με ειδικότητα στη Στατιστική

Επικοινωνία
Πανεπιστήμιο Κρήτης-Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εγκαταστάσεις Γάλλου
741 00 Ρέθυμνο
Τηλ: + 302831077526
Fax: +302831077467
e-mail: papadakma@uoc.gr
Ώρες γραφείου : Πέμπτη 11:30-14:30
Αναλυτικό βιογραφικό

Σπουδές

Είμαι απόφοιτη του Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (1992) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Στατιστικής του University of Auckland της Νέας Ζηλανδίας (1996). Επίσης είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια του Ε.Α.Π. στο Τμήμα «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».

Σταδιοδρομία

Από το καλοκαίρι του 2004 εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο τμήμα Κοινωνιολογίας σαν Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π) με αντικείμενο εργασίας «την τεχνική υποστήριξη των εργαστηριακών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος, μέσω της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης της κοινωνικής έρευνας (ποιοτική και ποσοτική) και ιδιαίτερα της ανάπτυξης και χρήσης σχετικών πακέτων επεξεργασίας δεδομένων».

Ενδιαφέροντα

Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων στην κοινωνική έρευνα

Δημοσιεύσεις-Συνέδρια

  • Παπαδάκη M., Καλογεράκη Σ., Διερευνώντας την χρήση και την «αναγκαστική μη χρήση» κινητού τηλεφώνου στους εφήβους. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τεύχος 61, 2012.
  • Kalogeraki, S. & Papadaki, M. The impact of mobile use on teenagers’ socialization. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5 (4),121-134, 2010.
  • Kalogeraki S., Papadaki M., Alexandridis S., Solidarity Actions towards Migrants during an Era of Anti-immigrant Rhetoric: An Explorative Study in a Greek Local Community, 11th European Sociological Association (ESA) Conference: Crisis, Critique and Change, University of Turin, August 28th-31st, 2013.
  • Παπαδάκη Μ., «Δράσεις αλληλεγγύης εν καιρώ οικονομικής κρίσης. Μια μελέτη στα Χανιά της Κρήτης», εισήγηση στο Θεματικό Εργαστήριο: Όψεις ερευνητικών πρακτικών στη διερεύνηση κοινωνικών και πολιτικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία», Παν/μιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 24 Μαΐου, 2013.