Φεβ 252019
 

Brown Bag Seminar
ΚΕΜΕ-ΠΚ

Παναγιώτα Μήνη
(Πανεπιστήμιο Κρήτης)

«Πόλεμος και Ολοκαύτωμα στον κινηματογράφο της Σλοβακίας»

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, 12:00
Αίθουσα Συνεδριάσεων, Κτήριο Α, ΚΕΜΕ-ΠΚ

Ανακοίνωση