Σεπ 052017
 

Α. Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει, ο ίδιος ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο, να καταθέσει στη Γραμματεία μας

  • Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με το αίτημα διαγραφής και το λόγο διαγραφής. Εάν είναι λόγω εγγραφής σε νέο Τμήμα/Πανεπιστήμιο αναλυτικά τα στοιχεία αυτά. Επίσης θα πρέπει
  • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)
  • το βιβλιάριο υγείας του Π.Κ. (εάν είχε παραλάβει).

Παρακαλείται ο ενδιαφερόμενος να έχει φροντίσει να τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.

Β. Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να γίνει και εξ’ αποστάσεως, μέσω Κ.Ε.Π. ως εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει με την αστυνομική του ταυτότητα στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π., και συμπληρώνει την ΑΙΤΗΣΗ/Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη με το αίτημα διαγραφής και το λόγο διαγραφής (Εάν είναι λόγω εγγραφής σε νέο Τμήμα/Πανεπιστήμιο να αναφερθεί σε ποιο), καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του.

      Επίσης αποστέλλει ταχυδρομικώς στη Γραμματεία

  • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)
  • το βιβλιάριο υγείας του Π.Κ. (εάν είχε παραλάβει).

2. Το ΚΕΠ αποστέλλει με fax στη Γραμματεία την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ΑΙΤΗΣΗ/Υπεύθυνη δήλωση και τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα.

3. Η Γραμματεία μας, αφού λάβει τα παραπάνω (και την αίτηση από το ΚΕΠ και την ακαδημαϊκή ταυτότητα), εκδίδει και αποστέλλει με fax στο ΚΕΠ το πιστοποιητικό διαγραφής.

          Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να έχει και το πρωτότυπο πιστοποιητικό, μπορεί είτε να ζητήσει από τη Γραμματεία μας να του αποσταλεί ταχυδρομικώς σε κάποια    συγκεκριμένη διεύθυνση, ή με courier  (με δική του χρέωση).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας