Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

5o Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας ΒΙΟ-ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΗΞΕΙΣ, ΚΑΜΠΕΣ, ΤΡΟΧΙΕΣ

 • από

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝ0 29-31 ΜΑΙΟΥ 2020
ΒΙΟ-ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΗΞΕΙΣ, ΚΑΜΠΕΣ, ΤΡΟΧΙΕΣ

H εργασία παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Η ιστορία της εργασίας με βάση τις προφορικές μαρτυρίες εργαζομένων σημάδεψε το διεθνές κίνημα της προφορικής ιστορίας από τη δεκαετία του 1970, με έμφαση ιδίως στην ανάδειξη των φωνών εργαζομένων της βιομηχανικής εποχής. Από το τέλος της δεκαετίας του 1980 όμως η μετάβαση στη μεταβιομηχανική εποχή ανέτρεψε συθέμελα μέσα σε μια γενιά την εμπειρία της εργασίας και τον ορίζοντα προσδοκιών του μελλοντικού εργασιακού βίου. Το κλείσιμο ή η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η αποειδίκευση, οι μαζικές απολύσεις και η γενικευμένη επισφάλεια επηρέασαν βασικές πτυχές της ζωής των εργαζόμενων αντρών και γυναικών, αν και όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο. Εξάλλου, οι εξελίξεις αυτές επαναπροσδιόρισαν τον τρόπο που νοηματοδοτείται η εργασία. Οι παραπάνω παράγοντες επέδρασαν με ποικίλους τρόπους στις εργασιακές και επαγγελματικές ταυτότητες αλλά και στη συσχέτιση της εργασίας με άλλες όψεις της ζωής των ανθρώπων.

Στην Ελλάδα η μεταπολεμική εποχή σημαδεύτηκε αρχικά από την εσωτερική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα, τη μαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας και – από τη δεκαετία του 1990 και μετά – από την αντικατάσταση ντόπιου εργατικού δυναμικού από μετανάστες, κυρίως στην οικοδομή, στον αγροτικό χώρο και στην αλιεία. Στα χρόνια της κρίσης επιταχύνθηκαν οι επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης, της χρηματιστικοποίησης της οικονομίας και της παγκοσμιοποίησης, αλλάζοντας τη ζωή των ανθρώπων με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Τα μέρη του πλανήτη που αποτελούν τον λεγόμενο «παγκόσμιο Νότο» [global South], αποτελούν, μαζί με την Ελλάδα, ένα προνομιούχο πεδίο για τη μελέτη αυτών των αλλαγών.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η αξιοποίηση των εργαλείων της προφορικής ιστορίας και της βιογραφικής προσέγγισης για τη μελέτη των ρήξεων, των «βιογραφικών καμπών» και των επαναδιαπραγματεύσεων ταυτοτήτων και υποκειμενικοτήτων που αναδεικνύονται από τις αφηγήσεις ζωής εργαζομένων και ανέργων. Με αυτή την έννοια, η προφορική ιστορία, ως πεδίο διεπιστημονικού και κριτικού στοχασμού, μπορεί σήμερα να αποδειχτεί ένα εργαλείο ανανέωσης της ιστορίας της εργασίας. Σ’ αυτή τη βάση, σας καλούμε να υποβάλετε προτάσεις που χρησιμοποιούν προφορικές αφηγήσεις ζωής για την τεκμηρίωση και ερμηνεία των αλλαγών στο βιόκοσμο της εργασίας τα τελευταία 50 χρόνια. Ενδεικτικές θεματικές:

 • Οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας: μορφές εργασίας, κοινωνικές σχέσεις και εργασιακή κουλτούρα
 • Εργασιακή επισφάλεια και υποκειμενικότητα
 • Εργασία, οικογένεια και κοινότητα
 • Παιδική εργασία
 • Έμφυλες, ταξικές και εθνοτικές διαστάσεις της εργασίας
 • Το εργαζόμενο σώμα και η προσέγγιση του ρίσκου
 • Ο ρόλος των σωματείων και των εργατικών κινητοποιήσεων
 • Η εμπειρία της απώλειας εργασίας και της ανεργίας
 • Οι αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και στις επαγγελματικές τροχιές των εκπαιδευτικών
 • Εργασία και μετανάστευση
 • Εθελοντική εργασία και μαθητεία
 • Η προφορική μαρτυρία στις δημόσιες αναπαραστάσεις της εργασίας

Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τίτλο και περίληψη 200-250 λέξεων στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου 2020 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις kfagogenis@gmail.com και rvboes@gmail.com, διευκρινίζοντας με ποιο τρόπο η προτεινόμενη ανακοίνωση βασίζεται σε προφορικές μαρτυρίες. Η ενημέρωση για την αποδοχή ή μη των προτάσεων από την Επιστημονική Επιτροπή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ένωση Προφορικής Ιστορίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οργανωτική Επιτροπή
Αντώνης Αντωνίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Βασίλης Δαλκαβούκης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)
Μαρία Καβάλα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Ελένη Καλλιμοπούλου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Μαρία Καραστεργίου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
Γιώργος Τσιώλης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Κώστας Φαγογένης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Επιστημονική Επιτροπή
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Γιάννης Ζαϊμάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Χριστίνα Καρακιουλάφη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Δήμητρα Κόφτη (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Δήμητρα Λαμπροπούλου (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ειρήνη Σιούτη (Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας της Φραγκφούρτης)
Μάνος Σπυριδάκης (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
Άρης Τσαντηρόπουλος (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Ελένη Φουρναράκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Ποθητή Χαντζαρούλα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)