Στελέχωση

 

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας Σκεύου Παπαϊωάννου το έτος 2000 που διατέλεσε διευθυντής του μέχρι το 2014.

Από τον Μάρτιο του 2015 Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας ο Καθηγητής Ιωάννης Ζαϊμάκης. Από τον Μάρτιο του 2019 ανανέωσε τη θητεία του καθώς εκλέκτηκε με διαδικασία ψηφοφορίας σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.

Ερευνητικές δραστηριότητες μπορούν να υλοποιήσουν διαμέσου του Εργαστηρίου όλα τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τη λειτουργία του υποστηρίζουν επίσης και τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, ενώ απασχολούνται σε αυτό και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.