Στόχοι και ιστορία του ΕΚΑΕΚΕ

 

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 236/Τ.Α./31-10-2000) με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφού είχε προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας κατά την 89η Συνεδρίαση της στις 1/12/1999.

To Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας συμβάλει στην ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις σύγχρονες τάσεις των κοινωνικών επιστημών και κινείται στους ακόλουθους άξονες:

 • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας σε σημαντικές περιοχές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και κάλυψη διδακτικών αναγκών που αφορούν την έρευνα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας.
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων που αφορούν την επιστημονική τεκμηρίωση στη μελέτη κοινωνικών φαινομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν από φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη διαμόρφωση ορθολογικών και κοινωνικά δίκαιων πολιτικών.
 • Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, θερινών σχολείων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και παρουσιάσεις βιβλίων και συναφών επιστημονικών εκδηλώσεων που συνδέονται με τα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής που έχουν συναφείς στόχους.

Θεματικά πεδία στα οποία εστιάζονται οι μελέτες και έρευνες του Εργαστηρίου 

 • Ζητήματα μεθοδολογίας, έρευνας και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων και πρακτικών στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 • Κοινωνική και χωρική ανισότητα, αποστέρηση φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.
 • Ανθρωπολογικές και κοινωνιοσημειωτικές προσεγγίσεις φαινομένων οπτικού πολιτισμού.
 • Μελέτες στην κοινωνική θεωρία.
 • Mελέτες για τη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήματα.
 • Νεανικοί πολιτισμοί και κοινότητες αμφισβήτησης στον αστικό χώρο.
 • Νέες τεχνολογίες και μορφές ψηφιακής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια
 • Διαμόρφωση ερευνητικών βάσεων δεδομένων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (CESSDA)