Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συνάντηση Εργασίας του Εθνικού Δικτύου Sodanet (Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα) (23-24 Σεπτεμβρίου 2016)

  • από

Συνάντηση Εργασίας του Εθνικού Δικτύου Sodanet (Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα):

«Ερευνητικές υποδομές κοινωνικών δεδομένων: νέες δυνατότητες και προκλήσεις στην κοινωνική έρευνα»

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας) διοργανώνει την Παρασκευή και το Σάββατο (23 & 24 Οκτωβρίου) συνάντηση εργασίας (Workshop) του Εθνικού Δικτύου Social Data Network (So.Da.Net) στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου) με τίτλο “Ερευνητικές υποδομές κοινωνικών δεδομένων: νέες δυνατότητες και προκλήσεις στην κοινωνική έρευνα”. Στη συνάντηση τα μέλη του δικτύου και προσκεκλημένοι ειδικοί εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν την υπό διαμόρφωση Ελληνική Εθνική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα και θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, τεκμηρίωση και ανάλυση δεδομένων στην κοινωνική έρευνα.

Το Εθνικό Δίκτυο Social Data Network – So.Da.Net (http://sodanet.gr/) είναι η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα. Συγκροτεί, αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Ελληνικό Σύστημα Τεκμηρίωσης των Κοινωνικών Επιστημών (ΕΣΤΕΚΕ), συνδέει την έρευνα με την εκπαίδευση και αναπτύσσει ειδικούς κόμβους για την υποστήριξη της ένταξης επιχειρησιακών δεδομένων στο ΕΣΤΕΚΕ. Υποστηρίζει τη διεπιστημονική έρευνα στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, προωθεί την απόκτηση, ανταλλαγή, επεξεργασία και διάχυση των δεδομένων που προκύπτουν από και αφορούν την κοινωνική έρευνα και εκπροσωπεί την Ελλάδα στη CESSDA – Council of European Social Data Archives (Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών).

Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για τα Κοινωνικά Δεδομένα So.Da.Net συμμετέχει στον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών για το 2014-2020, στον οποίο εντάσσονται 26 εθνικής εμβέλειας ερευνητικές υποδομές, με ιδιαίτερη περιφερειακή διάσταση και σημαντική διασύνδεση με ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποδομές για την έρευνα και την καινοτομία. Στο εθνικό δίκτυο μετέχουν εκτός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης άλλοι έξι εταίροι-φορείς: τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δημοκρίτειο Θράκης, Πάντειο, Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Τη συνάντηση εργασίας καλείται να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος/η. Το πρόγραμμα της συνάντησης μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο: https://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/?p=107

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Δρ. Γιώργος Τσιώλης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης

soda-afisa-v2-sm