Στελέχωση

 

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας Σκεύου Παπαϊωάννου το έτος 2000.

Από τον Μάρτιο του 2015 Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας Ιωάννης Ζαϊμάκης.

Ερευνητικές δραστηριότητες μπορούν να υλοποιήσουν διαμέσου του Εργαστηρίου όλα τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Τη λειτουργία του υποστηρίζουν επίσης και τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, ενώ απασχολούνται σε αυτό και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.